Róże Żywego Różańca

zywa rozaPatron naszej Misji – św. Jan Paweł II powiedział:

Od mych lat młodzieńczych
modlitwa ta miała ważne miejsce
w moim życiu duchowym.
Różaniec towarzyszył mi
w chwilach radości i doświadczenia.
Zawierzyłem mu wiele trosk.
Dzięki niemu zawsze doznawałem otuchy.

Św. Jan Paweł II wzywał do odmawiania różańca
i sam na każdym miejscu dawał przykład
codziennej wierności tej modlitwie.

Uczestnictwo w Żywym Różańcu
polega na przynależności do grupy zwanej różą.
Każda osoba z róży odmawia jedną tajemnicę różańca

tzw. dziesiątkę różańca:
– 1 raz Ojcze nasz…,
– 10 razy Zdrowaś Maryjo…
– 1 raz Chwała Ojcu…

więcej o różańcu…

Intencje Żywego Różańca na rok 2015


Styczeń   –   o Boże błogosławieństwo dla nas i całego świata
Luty   –    za osoby cierpiące, za chorych i w podeszłym wieku oraz ich opiekunów o cierpliwość i radość w trudach codzienności
Marzec   –   o nawrócenie zatwardziałych grzeszników i Boże miłosierdzie dla nich
Kwiecień   –   za Papieża Franciszka, biskupów, kapłanów, diakonów i osoby konsekrowane oraz o nowe, liczne, a przede wszystkim święte powołania do służby w Kościele
Maj   –   za wszystkie kobiety i matki
Czerwiec   –   o Boże błogosławieństwo dla ojców oraz o miłość i szacunek w rodzinach
Lipiec   –   o Bożą opiekę dla dzieci i młodzieży
Sierpień   –   o łaskę uwolnienia z nałogów i zniewoleń
Wrzesień   –   za ludzi nauki – o Bożą mądrość, Dary Ducha Świętego i prawe sumienie
Październik   –   o pogłębienie miłości do Matki Bożej i o ożywienie modlitwy różańcowej w rodzinach
Listopad   –   za konających, dusze w czyśćcu cierpiące oraz za zmarłych członków Żywego Różańca
Grudzień   –   w podziękowaniu za wszelkie łaski, które otrzymaliśmy od Boga w mijającym roku


 

Spotkania opłatkowe Żywego Różańca odbyło się dnia 11 stycznia 2015 roku.

Relacja
Spotkanie rozpoczęliśmy wspólną modlitwą w intencji wszystkich róż, zarówno z naszej parafii, jak i z całego świata. Ksiądz Proboszcz Rafał Wasielewski rozdając opłatek, życzył wszystkim uczestnikom spotkania błogosławieństwa Bożego w Nowym 2015 Roku. Następnie wszyscy wzajemnie składali sobie życzenia. Główna Zelatorka, Pani Leokadia Lewandowska przedstawiła Księdzu Proboszczowi, jak i wszystkim uczestnikom spotkania strukturę naszej wspólnoty, którą tworzą 3 Żywe Róże Różańcowe. Składają się na nią Róża pw. Św. Klary, która istnieje już od 12 lat oraz dwie kolejne róże – pw. Św. Jana Pawła II i pw. Św. Faustyny, które powstały trzy lata temu. Pani Leokadia przedstawiła także wszystkie rachunki (dla zainteresowanych są one do wglądu u Pani Leokadii) i akcje, które Żywy Różaniec wspierał lub organizował (miedzy innymi z Dnia Miłosierdzia). Przedyskutowaliśmy również propozycje, aby część z uzbieranych przez naszą wspólnotę pieniędzy ofiarować jako dar naszych serc dla potrzebujących. W głosowaniu ustaliliśmy, że kwotę 300 € przekażemy na śniadania dla bezdomnych organizowane na terenie naszej Misji (dla parafii w Neugraben 200 €, a dla parafii w Harburgu 100 €). W przyszłym roku chcielibyśmy wesprzeć inny cel i prosimy o składanie propozycji. Pani Leokadia zaprezentowała intencje modlitewne na bidacy rok, które zostały ułożone z udziałem Pani Przybysz na podstawie przewidzianych na rok 2015 intencji Papieskich. Możemy dołączać także inne intencje w szczególności za tych, którzy głoszą Dobrą Nowinę oraz o Pokój na całym świecie. Prosimy również o podawanie w liście kontaktowej adresów mailowych, aby w przyszłości łatwiej przekazywać sobie aktualne wiadomości. Na koniec zrobiliśmy sobie zdjęcie pamiątkowe, a zaplanowana gra w Bingo została przeniesiona na następne spotkanie.

Żywy Różaniec

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *