Pogrzeb katolicki

Życie ludzkie zmienia się, ale się nie kończy

Tak mówi liturgia Kościoła. I my jako katolicy mocno w to wierzymy, a zwłaszcza w słowa Chrystusa:

“Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie”

J11,25

Niewątpliwie o śmierci chrześcijanina należy powiadomić właściwego duszpasterza, aby ustalić termin i miejsce liturgii pogrzebowej i odnotować ten fakt w księgach parafialnych.

Formalności

  • poinformować instytut pogrzebowy (Bestattungsinstitut), że ceremonia pogrzebowa sprawowana będzie przez Polską Misję Katolicką i podać kontakt do tutejszego biura parafialnego,
  • osobiście skontaktować się z naszym biurem parafialnym i dostarczyć:
    • kopię aktu zgonu (Sterbeurkunde),
    • zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i Wiatyku, jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (takie zaświadczenie wówczas wystawia kapelan szpitala),
  • jeśli zmarła osoba nie należała do naszej Wspólnoty, a pogrzeb ma się odbyć w naszej Misji, najpierw należy skontaktować się z właściwym proboszczem i poprosić o pisemną zgodę na pogrzeb w tutejszej parafii.

Pamiętajmy, że do liturgii pogrzebowej należy Msza św. pogrzebowa, w której uczestniczy cała rodzina, jeśli to możliwe – w sposób pełny, tzn. przyjmując Komunię Świętą.

Msza Święta i Komunia w intencji zmarłych jest najcenniejszym darem, jaki możemy im ofiarować. Przypominają o tym słowa Chrystusa:

“Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata”

J 6, 51