Pierwsza Komunia Święta


KOMUNIA

 

Uroczyste przyjęcie dzieci do Pierwszej Komunii świętej
w naszej Misji odbędzie się

w sobotę 6. czerwca 2020 roku
o godz. 11.oo
w kościele St. Franz-Joseph – Harburg

Katechezy dla dzieci do I Komunii świętej
odbywają się w każdą sobotę w godz. 9.oo – 12.oo
w ramach zajęć w naszej Szkole Języka i Kultury Polskiej
w Katholische Schule Harburg
przy
Julius-Ludowieg-Str. 89, 21073 Hamburg – Harburg

erstkomunion

Bardzo proszę, aby rodzice zainteresowani uroczystością Pierwszej Komunii Św. w Polskiej Misji Katolickiej zapisali swoje dzieci do naszej szkoły. Jest to z pożytkiem dla lepszego i głębszego przygotowania dzieci do tego Sakramentu; zwłaszcza, gdy uroczysta Komunia święta odbywa się w języku polskim, z którym dzieci jeszcze nie zawsze sobie dobrze radzą.

Najlepszym rozwiązaniem jest oczywiście, gdy dzieci uczestniczą w zajęciach z religii w naszej szkole już w młodszych klasach, od klasy zerowej zaczynając.

Do przygotowania do I Komunii należy:
uczestnictwo w zajęciach sobotnich w naszej szkole,
Msza św. niedzielna w kościele w Neugraben,
udział w zajęciach po Mszy św. w niedziele – w kościele w Neugraben.