Chrześcijańskie Centrum

krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego
przy Polskiej Misji Katolickiej
w Hamburgu – Harburgu e.V.

 

ZARZĄD
Przewodniczący:               Ks. dr Wojciech Styś
Wiceprzewodniczący:       mgr Iwona Tusik-Nowakowski
Sekretarz:                          mgr Magdalena Krasnopiórkin
Skarbnik:                           lic. ekonom. Jacek Rosłanek

 

Stowarzyszenie zostało założone 24. lutego 2008 roku
przy Polskiej Misji Katolickiej w Hamburgu-Harburgu.

Celem stowarzyszenia jest krzewienie Języka, Kultury i Tradycji polskiej wśród Polonii hamburskiej oraz budowanie kontaktów między społecznością polską i niemiecką.

Cele stowarzyszenia realizowane są m.in. poprzez:

  • prowadzenie Szkoły Języka i Kultury Polskiej
  • prowadzenie Grupy sportowej i rekreacyjnej
  • organizowanie pielgrzymek i wycieczek
  • organizowanie spotkań młodzieży polskiej i niemieckiej – służących przybliżaniu młodzieży kultury i tradycji polskiej

Do stowarzyszenia można wstąpić wypełniając deklarację członkowską i przesyłając ją pocztą lub faxem na adres stowarzyszenia.
Roczna składka wynosi 15 Euro.

Kontakt

Christliches Zentrum zur Förderung
der polnischen Sprache, Kultur und Tradition
in Hamburg-Harburg e.V.
Reeseberg 10, 21079 Hamburg
Tel. (040) 76118211
Fax: (040) 76118208

e-mail: biuro@misja-harburg.de

Numer konta dla ofiarodawców:
IBAN: DE 39 2005 0550 1276 1281 29
BIC: HASPDEHHXXX

Strona główna Chrześcijańskiego Centrum w Niemczech: