Lektorzy Słowa Bożego

Lektorami w Kościele Katolickim nazywa się wszystkich wiernych świeckich wykonujących podczas Liturgii czytania biblijne.

W naszej Misji lektorami jest przede wszystkim młodzież.
Warto tu zaznaczyć, że prawie wszyscy lektorzy są urodzeni w Niemczech i posługiwanie się językiem polskim zawdzięczają swoim rodzicom. Jesteśmy im wdzięczni za ich otwartość i zaangażowanie podczas Mszy Świętych.

SONY DSC

Należy tu pamiętać, że lektor to posługa wzniosła i odpowiedzialna, którą oni spełniają z należytą czcią i miłością do Pisma świętego i starają się, aby wypowiadane fragmenty Słowa Bożego były wezwaniem zarówno dla słuchaczy, jak i dla nich samych.

Każdy starannie przygotowuje się do liturgii przez modlitwę, a także ćwiczy tekst czytań, poznaje i rozważa Słowo Boże oraz stara się prowadzić życie według niego.

Modlitwa lektora:
Panie, Oto stoję wobec wielkiej tajemnicy Twego Słowa,
które mam przekazywać innym.
Pomóż mi być najpierw dobrym słuchaczem i świadkiem Twego Słowa.
Oczyść moje wargi od wszelkiej nieczystości,
uczyń mnie swoim narzędziem, abym mógł nieść Cię ludziom
w sercu, w dłoniach i na wargach. Amen.