Namaszczenie chorych

Sakrament namaszczenia chorych udzielany jest na każde wezwanie

Pamiętajmy, że sakrament namaszczenia chorych (podobnie, jak wszystkie inne sakramenty) jest sakramentem dla żywych, i że jest to sakrament umocnienia i uzdrowienia przede wszystkim na duszy i jeśli jest wolą Boga – także na ciele.

Sakramentu tego udziela się osobom chorym, udającym się na operację, będącym w podeszłym wieku, a także w ostatniej godzinie życia.

Co przygotować?
– krzyż,
– zapaloną świecę,
– wodę święconą i kropidło.

Najważniejsze jest jednak, aby domownicy i osoby towarzyszące chorej osobie przygotowały się duchowo i wraz z księdzem towarzyszyły jej swoją modlitwą.

Choruje ktoś wśród was?
Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim
i namaścili go olejem w imię Pana.
Modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie,
a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone.

List św. Jakuba 5,14-16