Sakramenty

Posługa sakramentalna polskich duszpasterzy na terenie Harburga i Neugraben. Zapoznaj się z informacjami na temat Sakramentów Świętych, wymagań do ich dostąpienia, oraz spraw związanych z organizacą pogrzebu katolickiego.