Małżeństwo

Sakrament małżeństwa przyjmuje się w parafii narzeczonej ewentualnie w parafii narzeczonego. Gdyby jednak zaistniały warunki wskazujące na potrzebę zawarcia tego sakramentu poza własną parafią, wówczas należy uzyskać od swojego proboszcza stosowne pozwolenie.

Zapowiedzi przedmałżeńskie

Narzeczeni mając zamiar zawrzeć sakramentalny związek małżeński w Kościele katolickim:

 1. Powinni zgłosić się w biurze parafialnym – co najmniej na trzy miesiące przed planowanym ślubem.
 2. Jeśli oboje są katolikami – nie mogą być wypisani z Kościoła katolickiego.
 3. Dostarczyć następujące dokumenty:
  • dowód tożsamości (dowód osobisty lub paszport),
  • aktualne świadectwo chrztu świętego, nie starsze niż pół roku. Na świadectwie chrztu powinna być adnotacja o przyjęciu sakramentu bierzmowania. Jeśli jej brak, należy uzyskać świadectwo z parafii, w której przyjęto sakrament bierzmowania,
  • świadectwo zawarcia małżeństwa cywilnego: Bescheinigung über die Eheschließung lub (jeśli ślubu cywilnego nie było) zaświadczenie o planowanym terminie ślubu cywilnego Anmeldung der Eheschließung und Terminbestätigung,
  • świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego.

Protokół Przedślubny

Na podstawie powyższych dokumentów zostanie spisany protokół przedślubny (Ehevorbereitungsprotokoll). Jeśli narzeczony lub narzeczona (jedno z nich) nie jest katolikiem – wymagania dla strony katolickiej pozostają te same, inne są dla strony niekatolickiej – w zależności od religii bądź wyznania. Zostanie to wyjaśnione indywidualnie w kancelarii parafialnej.

Sakrament Małżeństwa

W świadomości wielu współczesnych chrześcijan istnieje sporo zamieszania, a czasem zwykłej niewiedzy, dotyczącej podstawowych prawd o sakramentalnym związku małżeńskim.

Małżeństwo i rodzina stanowią podstawową komórkę społeczeństwa i należą do najcenniejszych dóbr ludzkości. Chrześcijanin winien zawsze pamiętać, że to sam Bóg ustanowił małżeństwo, stwarzając mężczyznę i kobietę na swój obraz i podobieństwo. Jest to zatem przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na ich własne dobro oraz zrodzenie i wychowanie potomstwa.

Przymierze to między ochrzczonymi zostało przez Chrystusa podniesione do godności sakramentu. Sakrament ten jest znakiem związku Chrystusa i Kościoła, w którym sam Bóg udziela małżonkom łaski miłowania się wzajemnie tą miłością, jaką Chrystus umiłował Kościół. A łaska tego sakramentu udoskonala ludzką miłość małżonków.

Ciekawe strony poświęcone małżeństwu i rodzinie:

Sakrament to widzialny znak i narzędzie, za pośrednictwem którego Duch Święty rozlewa łaskę Chrystusa w Kościele.