Małżeństwo

malzenstwoSakrament to widzialny znak i narzędzie,
za pośrednictwem którego Duch Święty rozlewa łaskę Chrystusa
w Kościele.

 

Sakrament małżeństwa przyjmuje się w parafii narzeczonej ewentualnie w parafii narzeczonego.
Gdyby jednak zaistniały warunki wskazujące na potrzebę zawarcia tego sakramentu poza własną parafią, wówczas należy uzyskać od swojego proboszcza stosowne pozwolenie.

» Zapowiedzi przedmałżeńskie «

INFO DLA NARZECZONYCH
Narzeczeni mając zamiar zawrzeć sakramentalny związek małżeński w Kościele katolickim:
  1. Powinni zgłosić się w biurze parafialnym – co najmniej na trzy miesiące przed planowanym ślubem.
  2. Jeśli oboje są katolikami – nie mogą być wypisani z Kościoła katolickiego.
  3. Dostarczyć następujące dokumenty:

– dowód tożsamości (dowód osobisty lub paszport),
– aktualne świadectwo chrztu świętego (nie starsze niż pół roku)
*Na świadectwie chrztu powinna być adnotacja o przyjęciu sakramentu bierzmowania
(jeśli jej brak, należy uzyskać świadectwo z parafii, w której przyjęto sakrament bierzmowania),
– świadectwo zawarcia małżeństwa cywilnego
*tzn: Bescheinigung über die Eheschließung
lub (jeśli ślubu cywilnego nie było) zaświadczenie o planowanym terminie ślubu cywilnego Anmeldung der Eheschließung und Terminbestätigung,
– świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego.

Na podstawie powyższych dokumentów zostanie spisany protokół przedślubny (Ehevorbereitungsprotokoll).
*Jeśli narzeczony lub narzeczona (jedno z nich) nie jest katolikiem – wymagania dla strony katolickiej pozostają te same, inne są dla strony niekatolickiej – w zależności od religii bądź wyznania.
Zostanie to wyjaśnione indywidualnie w kancelarii parafialnej.
——————————————————
SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA
W świadomości wielu współczesnych chrześcijan istnieje sporo zamieszania, a czasem zwykłej niewiedzy, dotyczącej podstawowych prawd o sakramentalnym związku małżeńskim.
Małżeństwo i rodzina stanowią podstawową komórkę społeczeństwa i należą do najcenniejszych dóbr ludzkości. Chrześcijanin winien zawsze pamiętać, że to sam Bóg ustanowił małżeństwo, stwarzając mężczyznę i kobietę na swój obraz i podobieństwo. Jest to zatem przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na ich własne dobro oraz zrodzenie i wychowanie potomstwa.
Przymierze to między ochrzczonymi zostało przez Chrystusa podniesione do godności sakramentu.
Sakrament ten jest znakiem związku Chrystusa i Kościoła, w którym sam Bóg udziela małżonkom łaski miłowania się wzajemnie tą miłością, jaką Chrystus umiłował Kościół. A łaska tego sakramentu udoskonala ludzką miłość małżonków.
Ciekawe strony poświęcone małżeństwu i rodzinie