Szkoła Języka i Kultury Polskiej

działa przy
Chrześcijańskim Centrum
Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego
przy Polskiej Misji Katolickiej

w Hamburgu–Harburgu e.V.

logo SJiKP kol

Celem szkoły jest krzewienie języka i kultury polskiej wśród dzieci i młodzieży (zwłaszcza pochodzących z polskich rodzin), a także budowanie kontaktów między społecznością polską i niemiecką.

Drodzy rodzice, informujemy o przyznaniu dofinansowania dla naszej szkoły z Ministerstwa Edukacji i Nauki z Warszawy. W imieniu uczniów i nauczycieli chciałbym podziękować za okazaną pomoc.

Zapraszamy serdecznie dzieci i młodzież
na zajęcia z religii, języka polskiego oraz historii i geografii Polski.

Terminy zajęć:

Zajęcia dla wszystkich uczniów
odbywają się
w soboty – w godz. 9.3o – 12.15
w Niels-Stensen-Gymnasium / Katholische Schule Harburg
»»» Barlachstraße 16, 21073 HH – Harburg «««

Uczniowie naszej szkoły na koniec każdego roku szkolnego
otrzymują świadectwa

Miesięczna opłata: 15 €

 

zobacz w szkole

Rada Pedagogiczna:
• ks. dr Wojciech Styś – dyrektor szkoły
• mgr Iwona Tusik-Nowakowski – z-ca dyrektora
mgr Magdalena Chlebowska-Krasnopiorkin
• mgr Barbara Olejniczak
• mgr Małgorzata Wittke
• mgr Wioletta Ufniarz
• mgr Rafał Ufniarz
• Christine Podolski – katecheza do I Komunii św.
• Irena Sitek – przygotowanie uroczystości I Komunii św.

Nauczyciele, którzy wcześniej pracowali w naszej szkole:
• mgr Elżbieta Smyka – dyrektor szkoły w latach 2006-2015
• ks. dr Rafał Wasielewski – dyrektor szkoły w latach 2015-2021
• mgr Małgorzata Marczak – 2015/16

• mgr Agnieszka Beresińska – 2012-2018
• ks. mgr Jerzy Skiba – 2018/19
• mgr Barbara Julia Grochocka – 2019/20
• mgr Agnieszka Bernaś – 2015-2022
• mgr Barbara Woźny – 2017-2021

Kontakt

Szkoła Języka i Kultury Polskiej
Reeseberg 10, 21079 Hamburg

Numer konta dla ofiarodawców:
IBAN: DE 39 2005 0550 1276 1281 29
BIC: HASPDEHHXXX

Historia:
Szkoła Języka i Kultury Polskiej przy PMK w Harburgu powstała z inicjatywy pani Elżbiety Smyka i dzięki zaangażowaniu pani Magdaleny Krasnopiorkin w styczniu 2006 roku.
Myślą przewodnią utworzenia takiej placówki stała się potrzeba pielęgnowania Języka polskiego, Tradycji oraz Kultury naszej Ojczyzny.
Troską Szkoły zostało objęte pokolenie urodzone w Niemczech, mające korzenie polskie w swych rodzicach, dziadkach i innych członkach rodziny, jak również przybywający do Niemiec Polacy, którzy te wartości pragną podtrzymywać i pielęgnować.
W Szkole Języka i Kultury Polskiej dzieci i młodzież uczą się poprawnie pisać i czytać w Języku polskim, poznają narodowe tradycje oraz aspekty kulturowe. Nauka jest prowadzona tzw. programem autorskim, tzn. dostosowanym do potrzeb, możliwości i umiejętności naszych uczniów, ale równocześnie opartym o prowadzony program nauczania w szkołach na terenie Polski.
Bardzo dużą rolę odgrywa Kultura i Tradycja polska. Młodzież i dzieci uczą się m.in. sztuki aktorskiej i polskich piosenek. Świętujemy chociażby „tłusty czwartek” – objadając się pysznymi pączkami, organizujemy spotkania wigilijne oraz inne spotkania, wycieczki, czy pikniki z okazji różnych świąt. Wykorzystujemy również talenty muzyczne naszych uczniów, tym samym reklamując ich zdolności. Nasi uczniowie od kilku lat biorą udział w Olimpiadzie Języka polskiego (organizowanej przez Ambasadę Polską w Berlinie). Od roku 2009 współpracujemy ze Szkołą Polską przy Konsulacie Generalnym w Hamburgu, uczestnicząc i współorganizując m.in. warsztaty języka polskiego czy wspólne święta, jak np. Dzień Matki.
Od roku szkolnego 2015/2016 zajęcia naszej Szkoły zostały przeniesione z Neugraben do Harburga i odbywały się w Katholische Schule Harburg, teraz natomiast – od roku 2020 odbywają się budynku Niels-Stensen-Gymnasium.