Zapowiedzi przedmałżeńskie

Heiratsankündigung

Gemäß dem Codex Iuric Canonici wird öffentlich bekannt gegeben, dass in die sakramentale Ehe die folgenden Paare eintreten möchten:


W myśl przepisów Prawa Kanonicznego podaje się do publicznej wiadomości, iż w Sakramentalny Związek Małżeński wstąpić zamierzają następujące pary:

 

Zgodnie z kanonami: 1066, 1067 i 1069 Kodeksu Prawa Kanonicznego:
O ewentualnych przeszkodach małżeńskich istniejących pomiędzy wyżej wymienionymi parami narzeczonych należy powiadomić Księdza Proboszcza.


Nach den Rechtsvorschriften: 1066, 1067 und 1069 des Codex Iuris Canonici: über eventuelle eheliche Hindernisse zwischen den oben genannten Brautpaaren soll man den Pfarrer benachrichtigen.