Zapowiedzi przedmałżeńskie

W myśl przepisów Prawa Kanonicznego podaje się do publicznej wiadomości, iż w Sakramentalny Związek Małżeński wstąpić zamierzają następujące pary:

Zgodnie z kanonami: 1066, 1067 i 1069 Kodeksu Prawa Kanonicznego:
O ewentualnych przeszkodach małżeńskich istniejących pomiędzy wyżej wymienionymi parami narzeczonych należy powiadomić Księdza Proboszcza.