Ruch Szensztacki

200px-Schoenstatt-logo.svg

Nasza działalność rozpoczęła się w roku 2005, a wzięła początek przy PMK Hamburg. Wówczas, za zgodą księdza Wiesława Bielaszewskiego, rozpoczęliśmy krzewienie Ruchu w Harburgu i Neugraben.
Obecnie w naszej Misji są 4 kręgi.


Dzięki Księdzu Rafałowi Wasielewskiemu w każdą czwartą środę miesiąca mamy Msze św. w naszej intencji – aby przyjmujący Matkę Bożą otrzymywali wypraszane łaski.
Serdecznie zapraszamy na te Msze Św. wszystkich członków oraz wszystkich parafian, a zwłaszcza zainteresowanych.
Zachęcamy także do zakładania nowych kręgów.

Celem Ruchu Szensztackiego jest aktywne apostolstwo w dziele głoszenia nauki Chrystusa. Ruch ten ma charakter maryjny i apostolski.
Jest to międzynarodowy ruch katolicki należący do Kościoła rzymskokatolickiego. Miejscem powstania tego Ruchu jest Schönstatt – dzielnica miasta Vallendar, leżącego koło Koblencji w Niemczech.
Wówczas grupa młodych chłopców przygotowujących się do kapłaństwa pod przewodnictwem o. Jozefa Kentenicha zawarła przymierze Miłości przed obrazem Matki Bożej – w małej cmentarnej kapliczce pw. Św. Michała Archanioła (należała ona do klasztoru Augustynek z Schönstatt i w tamtym czasie stała pusta). Było to 18 października 1914 r. Prosili oni Maryję, aby uczyniła tę małą kapliczkę miejscem swojej szczególnej obecności – skąd będzie objawiała światu moc wstawienniczej potęgi.
Ojciec Jozef Kentenich wierzył mocno, że to przymierze miłości zawarte z Matką Bożą stanie się źródłem życia i błogosławieństwem dla wielu ludzi na całym świecie. I tak też się stało – dziś Ruch Szensztacki dociera coraz dalej i w przymierze miłości włączają się ludzie wszystkich kontynentów. W osobistym przymierzu oddają Matce Bożej samych siebie i całe swoje życie, bo zjednoczeni z Nią chcą stać się ludźmi żyjącymi mocą miłości Chrystusa.

Do założenia takiego kręgu potrzebnych jest od 7 do 10 osób czy rodzin, które podejmują się obowiązku przyjmowania odwiedzin Matki Bożej i przekazywania jej dalej w swoim kręgu.
Matka Boża przychodzi do naszych domów i mieszkań przynosząc nam Jezusa, aby być z nami i pomóc nam spędzić ten czas razem – na modlitwie, na rodzinnych rozmowach, i aby pomagać nam w codziennych obowiązkach.

Jako pierwszy, po zapoznaniu się z tym Ruchem, dzieła tego podjął się brazylijski Diakon John Louis Pozzobon, który w ciągu swoich 35lat apostolskiej działalności przeszedł pieszo 140 000 km.
Każdego dnia, bez względu na pogodę niósł on 11 kilogramową kapliczkę Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej do rodzin biednych i bogatych, do ludzi samotnych, do chorych i cierpiących, a także do więźniów. Modlił się z nimi i uczył ich modlić się na różańcu. Starał się i chciał być jedynie sługą – narzędziem Matki Bożej. Wszystkie wysiłki ofiarował Jej. John Louis Pozzobon był pierwszym narzędziem Maryi w służbie peregrynacji, ale nie ostatnim…

MB Szensztacka

Dziś małe pielgrzymujące kapliczki Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej przekazywane są każdego miesiąca (na kilka dni) i czekają na Ciebie.

Matka Boża udziela nam wielu łask…, m.in.:
– łaski zadomowienia – pozwala doświadczać, że jest się przez Boga kochanym;
– łaski wewnętrznej przemiany, która jest owocem nieustannej pracy nad sobą i kształtowaniem siebie według wzoru Chrystusa;
– łaski gorliwości apostolskiej – pobudzającej do stawania się świadkiem Chrystusa.

Więcej informacji o Ruchu Szensztackim na stronie internetowej www.szensztat.pl

Dzieło Szensztackie swój charakter zawdzięcza Przymierzu miłości.
To nie tylko ta mała wędrująca po naszych rodzinach kapliczka, ale to również przymierze miłości, które Ojciec Założyciel Ruchu Szensztackiego Józef Kentenich zawarł wraz ze swoimi wychowankami z Matką Bożą w Schönstatt.

Każdy członek Ruchu Szensztackiego również może osobiście takie Przymierze Miłości w Schönstatt z Matką Bożą zawrzeć, powierzając Jej własne życie i stając się w najwyższym stopniu zdolnym do współdziałania w realizowaniu planu zbawczego. Ta wieź z Maryją prowadzi do zdobycia Jej postawy. Musi to być decyzja osobista, świadoma i dobrowolna – w duchu miłości i pobożności. W duchowości szensztackiej Maryja jest Matką i Wychowawczynią, a my zawierając z Nią przymierze chcemy być skromnymi narzędziami Jej rękach w realizowaniu Bożych planów.