Spowiedź


spowiedz2
Spowiedź jest sakramentalną i osobistą drogą nawrócenia, skruchy, wyznania grzechów i powrotu do Boga.

Możliwość skorzystania z tego sakramentu:
– 30 minut przed rozpoczęciem Mszy św.

Dodatkowe terminy spowiedzi
z okazji świąt podane są zawsze
w »ogłoszeniach duszpasterskich«

 

Pięć warunków dobrej spowiedzi:

spowiedź

1. Rachunek sumienia
2. Żal za grzechy
3. Mocne postanowienie poprawy
4. Wyznanie grzechów
5. Zadośćuczynienie Bogu i bliźnim

Chcesz więcej na temat spowiedzi ?

adonai