Spowiedź

Spowiedź jest sakramentalną i osobistą drogą nawrócenia, skruchy, wyznania grzechów i powrotu do Boga.

Możliwość skorzystania z tego sakramentu: 30 minut przed rozpoczęciem Mszy św.

Pięć warunków dobrej spowiedzi:

  1. Rachunek sumienia
  2. Żal za grzechy
  3. Mocne postanowienie poprawy
  4. Wyznanie grzechów
  5. Zadośćuczynienie Bogu i bliźnim

Więcej na temat spowiedzi

adonai