Ministranci

logo ministrantów

Ministrant to znaczy wyróżnienie i zaszczyt, a przede wszystkim gotowość do podjęcia służby dla Boga, przy Jego ołtarzu. Łacińskie słowo: ministrare – znaczy: służyć, posługiwać, pomagać…

Każdy ministrant (tak, jak patron ministrantów – jak święty Dominik Savio) kocha Chrystusa, dlatego jak najczęściej łączy się z Nim poprzez udział w Eucharystii i służąc Bogu przyczynia się do tego, aby liturgia była piękniejsza.

ministrare

Nasi ministranci swoją posługę pełnią z wielką radością w czasie każdego nabożeństwa, za co jesteśmy im bardzo wdzięczni i bardzo dziękujemy za ich poświęcenie i zaangażowanie oraz zachęcamy i zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby zostać ministrantami, a którzy byli już przyjęci do I Komunii św.

ministrant

M O D L I T W Y
M I N I S T R A N T A

PRZED SŁUŻENIEM
Oto za chwilę przystąpię do Ołtarza Bożego, do Boga, który rozwesela młodość moją. Do świętej przystępuję służby. Chcę ją dobrze pełnić. Proszę Cię, Panie Jezu, o łaskę skupienia, by myśli moje były przy Tobie,
by oczy moje były zwrócone na ołtarz, a serce moje oddane tylko Tobie. Amen.

modlitwy ministranta

PO SŁUŻENIU
Boże, którego dobroć powołała mnie do Twojej służby, spraw, abym uświęcony uczestnictwem w Twych tajemnicach przez dzień dzisiejszy i całe me życie, szedł tylko drogą zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.