Zajęcia Lekcyjne

Rozpoczęcie roku szkolnego w naszej szkole odbędzie się 02.09.2023. Zapoczątkujemy go mszą świętą, która odbędzie się o godzinie 10:00 w Kościele św. Franciszka Józefa (ul. Reeseberg 10 A) na Harburgu. Po mszy zostaną udzielone informacje o funkcjonowaniu naszej szkoły oraz rozdane formularze zgłoszeniowe wraz z regulaminem szkoły. 

Zgłoszenie dziecka do szkoły