Bierzmowanie


Biskup w czasie bierzmowania
zadaje pytanie w imieniu samego Boga:

Powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem,
jakich łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie?

Duch Święty logo

Bierzmowani odpowiadają wówczas:
Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad. Amen.

Bierzmowanie zatem – to sakrament, w którym Duch Święty udziela się człowiekowi ochrzczonemu jako wielki dar i przeogromne zadanie.
Bo to nie tylko umocnienie wiary, ale przede wszystkim uzdolnienie do świadczenia o niej oraz do jej obrony. Odnawia przyjęty chrzest i jeszcze ściślej jednoczy z Chrystusem.

Katechezy dla kandydatów do bierzmowania
odbywają się w każdą niedzielę – bezpośrednio po Mszy św. o godz.12.30
w kościele w Neugraben.

Info dla kandydatów do bierzmowania:
Trzeba dostarczyć świadectwo chrztu lub tzw. Ad sacra.
– jeżeli ktoś był ochrzczony w parafii innej niż nasza – musi przynieść to zaświadczenie z biura parafialnego tej parafii.
– jeżeli chrzest był w naszej Misji – nie trzeba tego zaświadczenia przynosić.

Należy także wybrać sobie patrona bierzmowania – świętego, z którego życiem chcemy się utożsamiać i jego imię obieramy w dniu przyjęcia tego sakramentu (pamiętajcie – nie wybieramy imienia, ale patrona!).

Wybór świadka bierzmowania
(według zarządzenia Prawa Kanonicznego, którym kieruje się Kościół)
– świadek musi należeć do Kościoła katolickiego,
– musi być osobą wierzącą, praktykującą swoją wiarę i żyjącą zgodnie z nauką Kościoła (w związku sakramentalnym),
– musi być osobą już bierzmowaną.
Na świadka nie wybieramy starszego kolegi lub koleżanki, bardziej powinien to być ktoś dorosły, najlepiej rodzic chrzestny, może też być któryś z rodziców.

Uwaga
Jeśli ktoś z kandydatów do bierzmowania nie jest wpisany do Kościoła katolickiego (bo np. ochrzczony był w Polsce, a rodzice nie zgłosili tego w parafii lub urzędzie) zostanie automatycznie wpisany do rejestru katolików w Niemczech.

Katechezy dla rodziców kandydatów do bierzmowania