Bierzmowanie

Bierzmowanie to sakrament, w którym Duch Święty udziela się człowiekowi ochrzczonemu jako wielki dar i przeogromne zadanie. Bo to nie tylko umocnienie wiary, ale przede wszystkim uzdolnienie do świadczenia o niej oraz do jej obrony. Odnawia przyjęty chrzest i jeszcze ściślej jednoczy z Chrystusem.

Katechezy

Katechezy dla kandydatów do bierzmowania odbywają się w każdą niedzielę – bezpośrednio po Mszy św. o godz. 12.30 w kościele w Neugraben.

Info dla kandydatów do bierzmowania

Trzeba dostarczyć świadectwo chrztu lub tzw. Ad sacra:

  • jeżeli ktoś był ochrzczony w parafii innej niż nasza – musi przynieść to zaświadczenie z biura parafialnego tej parafii.
  • jeżeli chrzest był w naszej Misji – nie trzeba tego zaświadczenia przynosić.

Należy także wybrać sobie patrona bierzmowania – świętego, z którego życiem chcemy się utożsamiać i jego imię obieramy w dniu przyjęcia tego sakramentu (pamiętajcie – nie wybieramy imienia, ale patrona!).

Uwaga!

Jeśli ktoś z kandydatów do bierzmowania nie jest wpisany do Kościoła katolickiego (bo np. ochrzczony był w Polsce, a rodzice nie zgłosili tego w parafii lub urzędzie) zostanie automatycznie wpisany do rejestru katolików w Niemczech.

Wybór świadka bierzmowania

Według zarządzenia Prawa Kanonicznego, którym kieruje się Kościół:

  • świadek musi należeć do Kościoła katolickiego,
  • musi być osobą wierzącą, praktykującą swoją wiarę i żyjącą zgodnie z nauką Kościoła (w związku sakramentalnym),
  • musi być osobą już bierzmowaną.

Na świadka nie wybieramy starszego kolegi lub koleżanki, bardziej powinien to być ktoś dorosły, najlepiej rodzic chrzestny, może też być któryś z rodziców.

Przebieg ceremonii

Biskup w czasie bierzmowania zadaje pytanie w imieniu samego Boga:
Powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem, jakich łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie?

Duch Święty logo

Bierzmowani odpowiadają wówczas:
Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad. Amen.

Katechezy dla rodziców kandydatów do bierzmowania