Parafia

Polska Misja Katolicka w Hamburgu, Harburg – Neugraben. Informacje kontaktowe parafii, dane historyczne oraz statystyczne. Zapoznaj się i włącz w działalność społeczności polskiej wokół PMK w Hamburgu, na terenie Harburga i Neugraben.

Biuro parafialne                             Pfarrbür

Grupy parafialne                           Pfarrgruppen

Historia Misji                                  Geschichte

Duszpasterze                                  Seelsorger

Dane liczbowe                                Statistiken

Kontakt