Żywy Różaniec

Patron naszej Misji – św. Jan Paweł II powiedział:

Od mych lat młodzieńczych
modlitwa ta miała ważne miejsce
w moim życiu duchowym.
Różaniec towarzyszył mi
w chwilach radości i doświadczenia.
Zawierzyłem mu wiele trosk.
Dzięki niemu zawsze doznawałem otuchy.

Św. Jan Paweł II wzywał do odmawiania różańca
i sam na każdym miejscu dawał przykład
codziennej wierności tej modlitwie.

Uczestnictwo w Żywym Różańcu
polega na przynależności do grupy zwanej różą.
Każda osoba z róży odmawia jedną tajemnicę różańca

tzw. dziesiątkę różańca:
– 1 raz Ojcze nasz…,
– 10 razy Zdrowaś Maryjo…
– 1 raz Chwała Ojcu…

Intencje Żywego Różańca


Styczeń – o pokój Boży na świecie i pojednanie wszystkich narodów.
Luty – za chorych na całym świecie , cierpiących na duszy i ciele. Matko Boża z Lourdes ratuj nas.
Marzec – O siłę dla chrześcijan, w podejmowanych modlitwach, w postach bądź wyrzeczeniach. Pani Jasnogórska wspieraj nas.
Kwiecień – O wolność i triumf prześladowanego Kościoła Katolickiego. Matko Bolesna prowadź nas.
Maj – Niech zstąpi Duch Św. I odnowi oblicze ziemi. Tej Ziemi. Matko Boska Loretańska – módl się za nami.
Czerwiec – o Boże błogosławieństwo dla nas i naszej parafii . Matko Boża Nieustającej Pomocy – czuwaj nad nami.
Lipiec – o wzrost wiary, miłości i nadziei dla nas i wszystkich wierzących. Matko Boża Szkaplerza, bądź nam pomocą.
Sierpień – w intencji kapłanów … Spraw, by w swych wątpliwościach nigdy nie poddawali się rozpaczy, a w prześladowaniach nie czuli się opuszczeni. Wniebowzięta Panno Maryjo wspieraj ich.
Wrzesień – błagamy o potrzebne łaski dla dusz zagubionych. Matko Boża Licheńska wstawiaj się za nimi.
Październik – w intencji zadośćuczynienia Maryi za zniewagi obelgi i bluźnierstwa jakich doznaje od ludzi. Matko Boża Różańcowa jesteśmy przy Tobie.
Listopad – o Miłosierdzie dla zmarłych, szczególnie tych, które odeszły bez pojednania z Bogiem. Matko Boża Ostrobramska ratuj.
Grudzień – by Msza Św. była dla nas autentycznym spotkaniem z Bogiem. Rodzino z Nazaretu błagamy niech cały świat poczuje boską miłość.


Spotkania opłatkowe Żywego Różańca odbyło się dnia 11 stycznia 2015 roku.

Relacja:
Spotkanie rozpoczęliśmy wspólną modlitwą w intencji wszystkich róż, zarówno z naszej parafii, jak i z całego świata. Ksiądz Proboszcz Rafał Wasielewski rozdając opłatek, życzył wszystkim uczestnikom spotkania błogosławieństwa Bożego w Nowym 2015 Roku. Następnie wszyscy wzajemnie składali sobie życzenia. Główna Zelatorka, Pani Leokadia Lewandowska przedstawiła Księdzu Proboszczowi, jak i wszystkim uczestnikom spotkania strukturę naszej wspólnoty, którą tworzą 3 Żywe Róże Różańcowe. Składają się na nią Róża pw. Św. Klary, która istnieje już od 12 lat oraz dwie kolejne róże – pw. Św. Jana Pawła II i pw. Św. Faustyny, które powstały trzy lata temu. Pani Leokadia przedstawiła także wszystkie rachunki (dla zainteresowanych są one do wglądu u Pani Leokadii) i akcje, które Żywy Różaniec wspierał lub organizował (miedzy innymi z Dnia Miłosierdzia). Przedyskutowaliśmy również propozycje, aby część z uzbieranych przez naszą wspólnotę pieniędzy ofiarować jako dar naszych serc dla potrzebujących. W głosowaniu ustaliliśmy, że kwotę 300 € przekażemy na śniadania dla bezdomnych organizowane na terenie naszej Misji (dla parafii w Neugraben 200 €, a dla parafii w Harburgu 100 €). W przyszłym roku chcielibyśmy wesprzeć inny cel i prosimy o składanie propozycji. Pani Leokadia zaprezentowała intencje modlitewne na bidacy rok, które zostały ułożone z udziałem Pani Przybysz na podstawie przewidzianych na rok 2015 intencji Papieskich. Możemy dołączać także inne intencje w szczególności za tych, którzy głoszą Dobrą Nowinę oraz o Pokój na całym świecie. Prosimy również o podawanie w liście kontaktowej adresów mailowych, aby w przyszłości łatwiej przekazywać sobie aktualne wiadomości. Na koniec zrobiliśmy sobie zdjęcie pamiątkowe, a zaplanowana gra w Bingo została przeniesiona na następne spotkanie.

Żywy Różaniec

Chorągiew Żywej Róży

Drugi dzień świąt Zesłania Ducha Świętego w tradycji polskiej to święto NMP Matki Kościoła. Tego dnia w naszej Misji, w roku 2019 miała miejsce szczególna uroczystość, która na trwałe wpisze się w karty naszej historii. Nasze Róże, doczekały się swojej chorągwi, którą w czasie uroczystej Mszy św. w kościele w Neugraben poświęcił Dziekan dekanatu północnego PMK w Niemczech – ks. kan. dr Jacek Bystron.

Po rozpoczęciu Mszy św., powitaniu Księdza Dziekana i zebranych gości przez ks. Rafała Wasielewskiego, podkreślone zostało, jak trudną, a zarazem jak szczególnie potrzebną dzisiaj modlitwą jest różaniec, i jednocześnie, jak bardzo skuteczną na dzisiejsze czasy. Bowiem Różaniec swoimi tajemnicami, tj. radością, boleścią, chwałą i światłem odsłania życie Jezusa i wplata się w nasze.
Do tego też w swoim kazaniu nawiązywał Ksiądz Kanonik Jacek Bystron, przypominając, że ta chorągiew jest uhonorowaniem tego cichego i zarazem wielkiego dzieła, jakim jest modlitwa różańcowa grup Żywego Różańca oraz docenieniem jej pracy na rzecz naszej Misji. Jest również niezaprzeczalnym dowodem Waszej postawy oraz sumiennej i rzetelnej modlitwy, o którą prosimy i prosić Was będziemy, i do której wszystkich zachęcamy.
Po tych słowach modlitwą, kadzidłem i wodą święconą Ksiądz Dziekan poświęcił chorągiew naszych Róż, którą przyniesiono, podchodząc uroczyście z pocztem sztandarowym do ołtarza, następnie główny celebrans pokłonił się i ucałował rąbek chorągwi, oddając cześć nowemu symbolowi.
Ta chorągiew od tej pory nie tylko reprezentuje Wspólnotę Żywego Różańca w naszej Misji, ale też i zobowiązuje do pamięci – pamięci o wszystkich tych, którzy tę wspólnotę tworzyli i tworzą, choć swą ziemską pielgrzymkę już zakończyli, a Ich imiona, jak ufamy, pozostały zapisane nie tylko w kronice Żywego Różańca, ale i w niebiańskiej księdze życia wiecznego.
Na zakończenie nasz duszpasterz – ks. Rafał Wasielewski podziękował wszystkim i złożył życzenia, “aby pod tą chorągwią iść zawsze drogą bezinteresownej i ofiarnej modlitwy oraz służby Bogu i drugiemu człowiekowi, a Pan Bóg przez wstawiennictwo świętych patronów naszych Róż, tj. Św. Klary, Św. Faustyny i Św. Jana Pawła II, którzy ukazani są na tym sztandarze, aby wyposażał nas i nasze rodziny w ciągle nową ufność w Jego Opatrzność”.
Jako Wspólnota Żywego Różańca nie chcemy, aby to poświęcenie chorągwi było zwieńczeniem jakiegoś etapu, lecz raczej jego rozpoczęciem. Jest naszym wspólnym pragnieniem, by wzrastała ilość róż Żywego Różańca w naszej Misji. I jako owoc tych dzisiejszych chwil, pragniemy częściej, chętniej i liczniej gromadzić się na modlitwie różańcowej, bo to najpiękniejszy moment, aby przez myślną modlitwę, jaką jest święty różaniec, dążyć do prawdziwej kontemplacji Boga.

Przypominamy, że Róża Różańcowa jest modlitewną wspólnotą 20 osób, z których każda codziennie modli się jedną dziesiątką Różańca Świętego, według przydzielonej tajemnicy. W ten sposób, tak naprawdę codziennie odmawiany jest cały różaniec. Istotne jest to, że wszyscy członkowie róży modlą się w tej samej intencji, zmienianej co miesiąc. Rozważając tajemnice różańcowe, patrzymy na misterium życia, męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa oczyma Maryi, przeżywamy je tak, jak Ona w swym matczynym sercu je przeżywała. Odmawiając Różaniec, rozmawiamy z Maryją, powierzamy Jej ufnie wszystkie nasze troski i smutki, radości i nadzieje. Prosimy o to, by pomagała nam podejmować Boże plany i by wypraszała u swego Syna łaskę potrzebną do wiernego ich wypełniania.
Patron naszej Misji – św. Jan Paweł II mówił, że w ten sposób „Maryja – radosna, bolejąca i chwalebna, zawsze u boku Syna – jest równocześnie obecna pośród naszych codziennych spraw”.