Litania do św. Jana Pawła II

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami
Synu Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami

Święta Maryjo – módl się za nami
Święty Janie Pawle II –
Zanurzony w Ojcu, bogatym w miłosierdzie –
Zjednoczony z Chrystusem, Odkupicielem człowieka –
Napełniony Duchem Świętym, Panem i Ożywicielem –
Całkowicie oddany Maryi i przyodziany Jej szkaplerzem –
Przyjacielu Świętych i Błogosławionych –
Następco Piotra i Sługo sług Bożych –
Stróżu Kościoła nauczający prawd wiary –
Ojcze Soboru i wykonawco jego wskazań –
Umacniający jedność chrześcijan i całej rodziny ludzkiej –
Gorliwy Miłośniku Eucharystii –
Niestrudzony Pielgrzymie tej ziemi –
Misjonarzu wszystkich narodów –
Świadku wiary, nadziei i miłości –
Wytrwały Uczestniku cierpień Chrystusowych –
Apostole pojednania i pokoju –
Promotorze cywilizacji miłości –
Głosicielu Nowej Ewangelizacji
Mistrzu wzywający do wypłynięcia na głębię –
Nauczycielu ukazujący świętość jako mia-rę życia –
Papieżu Bożego Miłosierdzia –
Kapłanie gromadzący Kościół na składanie ofiary –
Pasterzu prowadzący owczarnię do nieba –
Bracie i Mistrzu kapłanów –
Ojcze osób konsekrowanych –
Patronie rodzin chrześcijańskich –
Umocnienie małżonków –
Obrońco nienarodzonych –
Opiekunie dzieci, sierot i opuszczonych –
Przyjacielu i Wychowawco młodzieży –
Dobry Samarytaninie dla cierpiących –
Wsparcie dla ludzi starszych i samotnych –
Głosicielu prawdy o godności człowieka –
Mężu modlitwy zanurzony w Bogu –
Miłośniku liturgii sprawujący Ofiarę na ołtarzach świata –
Uosobienie pracowitości –
Zakochany w krzyżu Chrystusa –
Przykładnie realizujący powołanie –
Wytrwały w cierpieniu –
Wzorze życia i umierania dla Pana –
Upominający grzeszników –
Wskazujący drogę błądzącym –
Przebaczający krzywdzicielom –
Szanujący przeciwników i prześladowców –
Rzeczniku i obrońco prześladowanych –
Wspierający bezrobotnych –
Zatroskany o bezdomnych –
Odwiedzający więźniów –
Umacniający słabych –
Uczący wszystkich solidarności –

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

K: Módl się za nami święty Janie Pawle.
W: Abyśmy życiem i słowem głosili światu Chrystusa, Odkupiciela człowieka.

Módlmy się: Miłosierny Boże, przyjmij nasze dziękczynienie za dar apostolskiego życia i posłannictwa świętego Jana Pawła II i za jego wstawiennictwem pomóż nam wzrastać w miłości do Ciebie i odważnie głosić miłość Chrystusa wszystkim ludziom. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.