Historia PMK w dzielnicach Harburg i Neugraben


Obecnie w Niemczech mieszka według różnych danych ok. 1,5 do 2 mln Polaków lub osób polskiego pochodzenia. Należy zatem zakładać, że znaczna część z nich, zwłaszcza przesiedleńców, nie tylko chce, ale i identyfikuje się z polskością, a co za tym idzie – z wiarą swoich rodziców. Aktualnie liczba osób, którzy chcą się modlić w języku polskim wcale nie maleje, a wręcz przeciwnie. Ilość osób zainteresowanych katechezą, ilość chrztów dzieci oraz przystępujących do I Komunii św., jak również tych, którzy przyjmują sakrament bierzmowania wzrasta z roku na rok i staje się centrum zaangażowania Polskiej Misji Katolickiej.

To właśnie znaczny napływ przesiedleńców i uchodźców z Polski (zwłaszcza w latach 80-tych) stał się przyczyną powoływania co raz to nowych placówek duszpasterskich Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech. Ludzie nie zawsze znający czy posługujący się biegle językiem niemieckim poszukiwali opieki duszpasterskiej w swoim ojczystym języku. Dlatego też w roku 1976 utworzono w Niemczech Polską Misję Katolicką, której rektorem do 1986 r. był ks. prałat Stefan Leciejewski. Po nim urząd ten sprawował ks. prałat Franciszek Mrowiec, a następnie od 2002 r. ks. prałat Stanisław Budyn.

ks_bielaszewski

15 września 1987 roku pierwszym proboszczem naszej Misji, należącej jeszcze wtedy do diecezji Hildesheim, został mianowany ks. Wiesław Bielaszewski z diecezji lubelskiej. Jako teren działań duszpasterskich otrzymał tzw. lewą stronę Elby. Opiekował się on wiernymi w Harburgu, Neugraben, Stade i Lüneburgu. A czynił to z ogromnym zaangażowaniem i pracowitością. To właśnie jego starania stworzenia stabilnej misji na południowym obszarze Hamburga zostały uwieńczone sukcesem. Od tamtej pory odprawiane są regularne Msze św., sprawowane są sakramenty i nabożeństwa w języku polskim. Niemałą zasługę miało tu także zaangażowanie parafian, którym na tym najbardziej zależało. To właśnie z ich inicjatywy powstały liczne nabożeństwa i inne projekty, które przy wsparciu ks. Bielaszewskiego rozwinęły się do godnych uwagi rozmiarów.

Między innymi w styczniu 2006 roku powstała przy naszej Misji Szkoła Języka i Kultury Polskiej, w której dzieci i młodzież uczą się języka oraz kultury i historii Polski. Szkoła działa przy Stowarzyszeniu Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego e.V. w Hamburgu–Harburgu, które przy naszej Misji zostało założone 24 lutego 2008 roku. Myślą przewodnią zarówno szkoły, jak i stowarzyszenia stała się potrzeba pielęgnowania języka, tradycji oraz kultury naszej Ojczyzny wśród pokolenia urodzonego w Niemczech oraz budowanie kontaktów między społecznością polską i niemiecką.

Od roku 2000 pracował dla naszej Misji Christoph Dziadek, który jest m.in. projektantem i pomysłodawcą naszego sztandaru.

sztandar

Sztandar został uroczyście poświęcony przez Biskupa Diecezji Toruńskiej – Andrzeja Suskiego w roku 2012.

sztandar
diakon Christoph Dziadek

Z inicjatywy Christopha Dziadka powstało w Neugraben nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia, które prowadził do 2011 roku, a także obchody Barbórki i wspólne obchody święta Bożego Ciała. Christoph Dziadek troszczył się o służbę ołtarza i lektorów. Ponadto był nadzwyczajnym szafarzem Komunii świętej i budował wraz z ks. Bielaszewskim stałą współpracę z parafia niemiecką w Neugraben. Po odejściu proboszcza Bielaszewskiego utworzył archiwum PMK w Harburgu, a po ukończeniu studiów teologicznych w Würzburgu, dnia 19.09.2009 otrzymał świecenia diakonatu i od 2012 roku z racji zawodowych przeszedł na stale do duszpasterstwa niemieckiego, gdzie jako diakon pełni swoją posługę w kościele Heilig Kreuz w Neugraben.

kolanowski

Po przejściu na emeryturę księdza proboszcza Wiesława Bielaszewskiego, obowiązki w PMK Harburg przejął ks. Maciej Kolanowski – kapłan diecezji toruńskiej. Nowy proboszcz pracował wcześniej na południu Niemiec i wykorzystał swoje doświadczenie, by w krótkim czasie polepszyć współpracę z tutejszą parafią niemiecką oraz Polską Misją w Hamburgu. Bardzo bliska współpraca z parafią ks. Jacka Bystrona oraz niemieckojęzycznymi parafiami w krótkim czasie rozwinęła się w bardzo pozytywnym kierunku.

ks. Maciej Kolanowski

W związku z przybyciem nowego proboszcza wprowadzone zostały pewne zmiany w PMK Harburg. Ze względu na powiększającą się ilość obowiązków oraz liczebność wiernych polskojęzycznych nasza Misja została przekształcona i ks. Maciej Kolanowski pod swoją jurysdykcję otrzymał dwa główne ośrodki duszpasterskie: Hamburg – Harburg oraz Hamburg – Neugraben. Reorganizacja ta spowodowana była przede wszystkim troską duszpasterską nad wiernymi.

Z inicjatywy księdza Kolanowskiego oraz dzięki jego ogromnemu zaangazowaniu, dnia 15 stycznia 2012 roku Misja otrzymała Patrona – bł. Jana Pawła II oraz Jego relikwie – fragment szaty z krwią papieża Jana Pawła II, którą miał na sobie podczas zamachu 13 maja 1981 roku na Placu św. Piotra. Relikwie przywiózł i pozostawił w darze Biskup Toruński Andrzej Suski. Wtedy też ksiądz biskup w czasie uroczystej mszy świętej ogłosił Jana Pawła II patronem Misji w Harburgu. W uroczystości tej brali udział ks. Wiesław Bielaszewski (były proboszcz) i ks. Jacek Bystron (Dziekan Dekanatu Północnego Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech) oraz licznie zgromadzeni parafianie.

We wrześniu 2014 roku ks. Maciej Kolanowski został skierowany do pracy duszpasterskiej na południe Niemiec i mianowany proboszczem w Polskiej Misji Katolickiej w Ambergu.

tu jest z Maciejem (2)
DSC_4395

Dekretem Administratora Archidiecezji Hamburskiej – od 1 października 2014 roku nowym duszpasterzem PMK Hamburg (Harburg-Neugraben) został ks. Rafał Wasielewski, który od 2010 roku był wikariuszem w Polskiej Misji w Hamburgu. Przejął on dotychczasowe obowiązki po księdzu Kolanowskim oraz dodatkowo otrzymał za zadanie posługę w niemieckim duszpasterstwie w dekanacie Hamburg-Harburg.
Z inicjatywy księdza Wasielewskiego od stycznia 2015 roku wprowadzony został nowy porządek nabożeństw sprawowanych w Misji Harburg-Neugraben. W ciągu tygodnia również odprawiane są stałe msze święte w języku polskim – w każdą środę w kościele w Neugraben i początkowo w każdy czwartek w kościele w Harburgu. Obecnie w każdy wtorek. Ks. Rafał Wasielewski jest również inicjatorem i założycielem strony internetowej naszej Misji.

peregrynacja

W roku 2015, w dniach od 6 do 13 lutego w naszej Misji przeżywaliśmy peregrynację obrazu Jezusa Miłosiernego.

Obraz został poświęcony przez Kardynała Stanisława Dziwisza w czwartek 3 kwietnia 2014 roku w bazylice Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach i odwiedza wszystkie Polskie Misje Katolickie w Niemczech. Cała peregrynacja rozpoczęła się w II niedzielę Wielkanocy, zwaną niedzielą Bożego Miłosierdzia – w dniu kanonizacji Patrona naszej Misji, św. Jana Pawła II.

Również w roku 2015 ks. Rafał Wasielewski przejął po pani Elżbiecie Smyka zadania dyrektora Szkoły Języka i Kultury Polskiej, która funkcjonuje przy PMK i wprowadził zajęcia z religii oraz historii i geografii Polski. Wtedy też zajęcia szkolne przeniesione zostały z Neugraben do Katholische Schule Harburg – dzięki życzliwości dyrekcji tejże szkoły.

Wizytacja

W ramach tygodniowej wizytacji, która odbywała się w Pastoraler Raum Hamburg Süd, do którego także my należymy, w piątek 06.10.2017 odwiedził nas Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Horst Eberlein. Ksiądz Biskup przed południem był w biurze i na plebanii, a wieczorem wraz z Księdzem Rafałem Wasielewskim sprawował Mszę świętą i wygłosił Słowo Boże o g.19.oo w kościele St. Franz-Joseph.

Jubileusz 30-lecia

W niedzielę, 8. października 2017 roku obchodziliśmy piękny jubileusz 30-lecia istnienia i posługiwania Polskiej Misji Katolickiej na terenie Harburga, Neugraben i nie tylko. To nasze święto wypadło tak okazale, że uroczystości tej pewnie nie powstydziłby się nawet niejeden kościół katedralny. Główna uroczystość miała miejsce w Neugraben, w kościele Heilig Kreuz, gdzie bardzo licznie zgromadzili się wierni Polskiej Misji Katolickiej i przedstawiciele niemieckich parafii, w których odbywają się nasze nabożeństwa w języku polskim. Słowa pozdrowienia wraz z apostolskim błogosławieństwem przysłał Jego Ekscelencja, Ksiądz Arcybiskup Dr Stefan Heße, Metropolita Hamburski. Na nasze 30-lecie przybyli mieszkańcy Hamburga i innych miejscowości, do których od samego początku swego istnienia sięgała nasza Misja. Gościem specjalnym tego dnia był Ksiądz Biskup Dr Wiesław Lechowicz, Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Emigracji, który przewodniczył temu wydarzeniu w obu kościołach i wygłosił Słowo Boże. Nie zabrakło także i innych gości honorowych, którym jesteśmy bardzo wdzięczni za uświetnienie naszego jubileuszu. Swoją obecnością ubogacili nas: Ks. Prał. Stanisław Budyn, Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech i Ks. Kan. Wiesław Bielaszewski, pierwszy proboszcz naszej Misji; obecni byli także: Ks. Nikolaus Meran-Koban SVD, proboszcz niemieckiej Parafii Heilig Kreuz, w której odbywał się jubileusz, Ks. prof. Wincenty Pytlik z Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie i Marianin – Ks. Ludwik Becker. W czasie Mszy świętej posługę pełnił diakon stały – Christoph Dziadek, który od samego początku posługiwał w naszej Misji, i który wraz z księdzem Bielaszewskim ją współtworzył. Wagi obchodom 30-lecia dodała również obecność Konsula Generalnego Rzeczpospolitej Polskiej w Hamburgu – pana Piotra Golemy wraz z małżonką.

Główną część naszego świętowania stanowiła oczywiście liturgia, bo to Bogu należą się wszelkie podziękowania. O godzinie 12.30 odprawiona została uroczysta, koncelebrowana Msza święta dziękczynna za minione 30 lat, w której prosiliśmy Boga o błogosławieństwo i Matkę Najświętszą o opiekę na jak najdalsze lata dla całej tutejszej Wspólnoty.

W czasie Mszy św. Ks. Kan. Wiesław Bielaszewski w pełnych emocji słowach opowiedział o pierwszych krokach tworzonej przez niego Misji, jak i o minionych latach spędzonych w posłudze u nas. Przypominając historię, powiedział że założenie kolejnej czy dodatkowej polskiej Misji i to właśnie w Harburgu było prezentem Episkopatu Niemiec dla Jana Pawła II, który wtedy przebywał z pielgrzymką w Niemczech. I podkreślił ten niezwykły paradoks, że papież, który został obdarowany nową wspólnotą – teraz sam obdarował i obdarowuje wspólnotę sobą, bo nosimy jego tytuł i święte wezwanie.

Wspomnieć i to z wdzięcznością należy tu, że w czasie naszego świętowania, po zakończonej liturgii ogromną niespodziankę i radość sprawił wszystkim Ksiądz Biskup Horst Eberlein, Biskup pomocniczy Archidiecezji Hamburskiej, który mimo licznych obowiązków również przybył na nasze 30-lecie.