Życzę Wam Wszystkim

Drodzy Parafianie, czcigodni Goście
i Wszyscy odwiedzający tę stronę…Wielkanoc
Życzę Wam wszystkim
niech Zmartwychwstanie Pańskie,
które zawsze niesie duchowe odrodzenie,
napełni Was wszystkich spokojem i wiarą,
da siłę w pokonywaniu trudności
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość…

Niech ta radość i nadzieja
płynąca Z PUSTEGO GROBU ZBAWICIELA
na zawsze zagości w Waszych Sercach.

Ks. Rafał

Wielkanoc