Zmarła mama Księdza dra Jacka Bystrona, Proboszcza PMK Hamburg

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w niedzielę, dnia 10 maja 2020 r., w wieku  84 lat, zmarła ś.p. Klara Bystron, matka naszego Dziekana i Proboszcza Polskiej Misji Katolickiej w Hamburgu, Ks. Kan. Jacka Bystrona.

Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem J.E. Księdza Biskupa Pelplińskiego Ryszarda Kasyny sprawowana będzie w czwartek, 14 maja 2020 r., o godz. 11.oo, w kościele Świętej Trójcy i Wszystkich Świętych w Goręczynie, w powiecie kartuskim. Po Mszy św. ciało zmarłej śp. Klary Bystron zostanie złożone na cmentarzu parafialnym.

W imieniu całej naszej Wspólnoty składamy jaknajserdeczniejsze wyrazy współczucia i solidarności.
W tych smutnych dniach bądźmy naszą modlitwą i pamięcią z Księdzem Dziekanem Jackiem i jego rodziną pogrążoną w smutku i żałobie.

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj jej wieczne spoczywanie…