Zmarł Ojciec Księdza Jerzego

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że we wtorek, dnia 21 lipca 2020 r., w wieku 90 lat, zmarł ś.p. Edward Skiba, ojciec ks. Jerzego, który będąc na urlopie przebywa w naszej Misji, aby opiekować się rodzicami i zawsze chętnie pomaga w posłudze sakramentalnej.

Pogrzeb odbędzie się w Gdańsku.

W imieniu całej naszej Wspólnoty składamy jak najserdeczniejsze wyrazy współczucia i solidarności.
W tych smutnych dniach bądźmy naszą modlitwą i pamięcią z Księdzem Jerzym i jego rodziną pogrążoną w smutku i żałobie.

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie…