Zmarł Arcybiskup Szczepan Wesoły

Był ukochanym duszpasterzem Polaków na emigracji i bliskim współpracownikiem Jana Pawła II.

We wtorek 28 sierpnia o godz.18.37 zmarł w Rzymie w 92 roku życia, w 62 roku kapłaństwa i 50 roku biskupstwa, długoletni opiekun i duszpasterz Polonii na świecie, gorący patriota, wielki znawca polskiego uchodźstwa.

Ksiądz arcybiskup Szczepan Wesoły urodził się 16 października 1926 w Katowicach. W 1939 r. ukończył szkołę podstawową. W wieku 17 lat został wywieziony na roboty przymusowe do budowy bunkrów Cuxhaven, wkrótce potem wcielony przymusem do armii niemieckiej. Dnia 15 sierpnia 1944 roku przedostał się na stronę aliancką, uczestniczył w walkach z Niemcami w Algerii i we Włoszech. Po zakończeniu II wojny światowej pozostał w Anglii, w 1950 r. ukończył kolegium jezuickie pod Londynem, gdzie uzupełnił średnie wykształcenie. Pracą zarabiał na wyjazd do Rzymu na studia teologiczne. Od 1951 do 1957 mieszkał w Papieskim Kolegium Polskim w Rzymie, studiując na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. Święcenia kapłańskie przyjął 28 października 1956 r. z rąk kard. Valerio Valeri, prefekta Kongregacji ds. Zakonów.

W latach 1958-62 był duszpasterzem Polaków we Włoszech, pracował przy polskich wydawnictwach związanych z Millenium Chrztu Polski, studiował na Akademii św. Alfonsa i dominikańskim Uniwersytecie „Pro Deo” w Rzymie. W latach 1962-65 kierował polską sekcją Biura Prasowego Sekretariatu Soboru Watykańskiego II. W 1967 r. obronił pracę doktorską na Uniwersytecie Laterańskim. Od 1967 r. był kierownikiem Centralnego Ośrodka Duszpasterstwa Emigracyjnego w Rzymie.

W grudniu 1968 został ustanowiony przez papieża Pawła VI biskupem pomocniczym arch. gnieźnieńskiej z zaleceniem pomocy bp. Władysławowi Rubinowi, Delegatowi Prymasa Polski ds. duszpasterstwa emigracyjnego. Sakrę biskupią przyjął 2 lutego 1969 r. z rąk kard. Stefana Wyszyńskiego w jego prywatnej kaplicy. Jako zawołanie biskupie obrał słowa „Laetus serviam” („Będę służył z radością”). W 1980 r. przejął funkcję Delegata Prymasa Polski ds. duszpasterstwa emigracyjnego, którą pełnił do 2003 r. Dnia 7 lutego 1994 obdarzony został godnością arcybiskupa „ad personam”. W latach 1980-2007 był rektorem kościoła św. Stanisława B. i M. przy Via delle Botteghe Oscure w Rzymie, pełnił funkcję przewodniczącego Rady Administracyjnej Fundacji Jana Pawła II i redaktora naczelnego „Duszpasterza Polskiego Za Granicą”.

Ksiądz Arcybiskup był wspaniałym znawcą problematyki polskiej emigracyjnej, sytuacji ugrupowań emigracyjnych, organizacji polonijnych, z dużym poświęceniem wizytował polskie ośrodki duszpasterskie na całym świecie. W niektórych latach swego posługiwania biskupiego więcej czasu przebywał poza Rzymem niż w samym Wiecznym Mieście, z tej racji nazwany został „Biskupem na walizkach”. Wielokrotnie odwiedzał polskie ośrodki duszpasterskie w Niemczech, brał udział w uroczystościach maryjnych i konferencjach dekanalnych.
Szczególną troską otaczał młodzież, przez ponad 25 organizował kursy młodzieżowe Loreto, na których zbierał młodzież z wielu krajów świata, umacniając ich w wartościach chrześcijańskiej rodziny, odpowiedzialności za polskie wartości kulturowe. W swoich licznych kazaniach, przemówieniach i listach kierowanych do Rodaków podkreślał wartość kultury polskiej w życiu emigracji, zachowania języka i tożsamości religijnej, szkolnictwa polskiego, organizacji i wspólnotowości polskiej, motywował do wzajemnej solidarności i troski o szeroko pojęte dziedzictwo, któremu na imię Polska. Był to gorliwy kapłan, oddany, życzliwy i bezpośredni w swoim obejściu biskup, wspaniały i przykładny patriota.

Uhonorowany został wieloma ważnymi odznaczeniami polonijnymi i polskimi, uwieńczeniem był przyznany mu w maju 2018 order Orła Białego.

W sobotę 1 września w kościele św. Stanisława B. M. w Rzymie odbędzie się nabożeństwo żałobne.

Śp. abp Szczepan Wesoły – zgodnie z życzeniem wyrażonym w testamencie – zostanie pochowany w rodzinnych Katowicach. Pogrzeb śp. abp. Szczepana Wesołego odbędzie się w poniedziałek 10 września 2018 r. o godz. 11.00 w katowickiej katedrze. Uroczystościom pogrzebowym będzie przewodniczył ks. abp Wojciech Polak, Prymas Polski.

Polecajmy go w naszych modlitwach miłosierdziu Bożemu.
„Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie”!