Zapraszamy na spotkanie wigilijne w naszej Szkole

12 grudnia (sobota) zapraszamy naszych uczniów i ich rodziny na coroczną wigilię szkolną, która rozpocznie się o godz.16.oo – w Sali przy kościele Św.Krzyża (Hl. Kreuz) w Neugraben
– An der Falkenbek 10.jasełka 2014 (12)

W tym dniu zajęć szkolnych nie będzie.

Program artystyczny przygotowują najmłodsze grupy pani Agnieszki Beresińskiej i pod jej kierownictwem. Nie zabraknie również dzielenia się opłatkiem, kolędowania oraz prezentów dla naszych uczniów.

Z A P R A S Z A M Y G O R Ą C O !!!

jasełka 2014 (1)