Zapraszamy na Polonijne Spotkanie Młodych

Już w sobotę 27 czerwca wyjeżdżamy do “Haus-Concordia” w Herdorf Dermbach na XIII Polonijne Spotkanie Młodych. Hasłem tegorocznego spotkania jest cytat z Ewangelii według św. Jana: Jesteście przyjaciółmi moimi…

Wszystkich chętnych zapraszamy na wyjazd do Concordii na wielkie święto radości i święto młodości. Niech to będzie nasz wspólny czas modlitwy, zabawy, budowania i odnawiania więzi oraz radości płynącej z naszej wiary. Zapraszamy wszystkich, którzy czują się młodo!

Zgłoszenia u ks. Tomasza w PMK Hamburg – tel. 040-76902749 lub w biurze parafialnym – tel. 040-310040. Koszt wyjazdu 20 euro.

Jak to się zaczęło…?

Koniec czerwca w Concordii jest momentem wyjątkowym. Pod koniec czerwca gromadzi się polska młodzież z Niemiec na świętowaniu Polonijnego Spotkania Młodych.

Wszystko rozpoczęło się jeszcze za życia Jana Pawła II. Dużym echem odbijały się Światowe Spotkania Młodzieży, zwoływane przez Papieża-Polaka, a ich punktem kulminacyjnym było rzymskie spotkanie związane z Rokiem Świętym. Nie wszyscy  z naszej młodzieży mogli wyjeżdżać na dalekie i kosztowne spotkań na innych kontynentach. Z racji bliskości spotkanie w Kolonii w 2005 roku było dla nas mieszkających w Niemczech szczególnym wyzwaniem. Motywował nas do tego ks. bp. Henryk Tomasik wraz z ks. dyrektorem Grzegorzem Sucholskim, którzy przyjeżdżali często do Niemiec, aby prowadzić rozmowy z organizatorami w celu jak najlepszego i najliczniejszego udziału Polaków w tym światowym wydarzeniu.

Wówczas padła idea zorganizowała spotkania przygotowawczego  w nowo nabytym polskim ośrodku duszpasterskim Concordia. Szybko zapadła decyzja, aby 21 i 22 września 2002 roku, na wzór spotkań lednickich, urządzić podobne spotkanie dla młodzieży polonijnej. Zaprosiliśmy wówczas młodzież ze wszystkich naszych polonijnych parafii w Niemczech oraz z  innych krajów Europy. Przybyły grupki z Luxemburga, Belgii i Francji. Z Sekretariatu Stanu z Watykanu nadeszło pismo podpisane przez arcybiskupa Leonardo Sandi skierowane do ks. abpa Szczepana Wesołego, odpowiedzialnego za duszpasterstwo emigracji polskiej z siedzibą w Rzymie. W imieniu Ojca św. Jana Pawła II abp Sandri „wyraża radość, słowa duchowej łączności i serdeczne pozdrowienia” wraz z papieskim błogosławieństwem. Ojciec Święty życzył, „aby współczesne pokolenie młodzieży polonijnej umocniło się świadectwem wiary złożonym niedawno przez młodych w Lednicy i w Toronto”. Ponadto pragnie przypomnieć wszystkim, „że polskich emigrantów, którzy często spędzali całe życie na obczyźnie, zawsze łączyła miłość Boga, Kościoła i Ojczyzny. To stanowiło ich duchowe bogactwo, ich największy skarb, którego strzegli i który pomnażali. Dzięki temu zachowali swoją tożsamość i godność. Ich wiara i przywiązanie do katolickich i ojczystych wartości zaowocowały w wielu krajach pięknem kościołów, organizacji i polskich ośrodków, w których do dzisiaj koncentruje się życie religijne, kulturalne i wspólnotowe Polonii” (cytaty z listu abpa Leonardo Sandri z dnia 11 września 2002 roku, jaki otrzymał ks. dr Andrzej Kreftt, dyrektor domu przez biuro ks. abpa Szczepana Wesołego w Rzymie). Do Concordii przybyli o. Jan Góra, dominikanin, inicjator lednickich spotkań młodzieży w Polsce oraz paulini z Jasnej Góry o. Kamil Szustak i o. Dariusz Nowicki. Mszy św. przewodniczył ks. bp Schwarz z Trewiru, długoletni misjonarz w Ameryce Południowej. W pierwszym spotkaniu uczestniczyło ok. 700 młodzieży, w większości z westfalskich polskich parafii.

W 2003 roku spotkanie odbyło się w dniu 13 września i przewodniczył jemu ks. bp Henryk Tomasik, odpowiedzialny w Konferencji Episkopatu Polski za duszpasterstwo młodzieży. W roku 2004 roku zaszczycił nas Prymas Polski kard. Józef Glemp. W 2005 roku nastąpiła przerwa, gdyż był to rok Spotkania Młodych w Kolonii. Młodzież pod przewodnictwem kapłanów z naszych parafii wyruszyła licznie na  spotkanie do Kolonii, któremu przewodniczył już Benedykt XVI, gdyż Ojciec Święty Jan Paweł II zmarł kilka miesięcy wcześniej. Wydawało się, że na tym spotkania się zakończą, że idea powołania do życia tych dni spełniła swoje założenie. Młodzież chciała jednak spotykać się dalej. To zmotywowało odpowiedzialnych za duszpasterstwo polskie w Niemczech oraz kierownictwo Concordii do kontynuowania powstałego dzieła. Dlatego powrócono w 2006 roku do organizacji spotkań, a w 2008 roku z racji pogody i temperatur panujących w Concordii przeniesiono termin spotkania na koniec czerwca, jak to się dzieje do dzisiaj.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *