Zakończenie roku szkolnego 2017/2018

30 czerwca w naszej szkole odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego i katechetycznego. Najpierw odbyła się uroczysta Msza św. w kościele w Harburgu o g. 9.oo, na której garła i śpiewała nasza schola dziecięco młodzieżowa, a po niej nastąpiło rozdanie świadectw w budynku KSH z udziałem pana Konsula Adama Borkowskiego z Konsulatu Generalnego RP w Hamburgu. Pan Konsul wręczył również legitymacje szkolne naszym uczniom i nauczycielom. Legitymacje wydawane są od ubiegłego roku przez Konsulaty polskie i są równoważne z legitymacjami uczniowskimi w Polsce.
Rozpoczęcie nowego roku szkolnego nastąpi w sobotę, 18 sierpnia o g. 9.oo, podczas Mszy św. w kościele w Harburgu. Wszystkie informacje i formularze zgłoszeniowe są dostępne w nowych ogłoszeniach przy wyjściu z kościoła