Zakończenie roku szkolnego 2016/17

1. lipca w naszej szkole odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego i katechetycznego. Najpierw odbyła się uroczysta Msza św. w kościele w Harburgu o g. 9.oo, a po niej nastąpiło rozdanie świadectw w budynku KSH z udziałem pana Konsula Adama Borkowskiego z Konsulatu Generalnego RP w Hamburgu. Pan Konsul wręczył również legitymacje szkolne naszym uczniom i nauczycielom. Legitymacje wydawane są od tego roku przez Konsulaty polskie i są równoważne z legitymacjami uczniowskimi w Polsce.
Rozpoczęcie nowego roku szkolnego nastąpi w sobotę, 2. września o g. 9.oo, podczas Mszy św. w kościele w Harburgu. Wszystkie informacje i formularze zgłoszeniowe są dostępne w nowych ogłoszeniach przy wyjściu z kościoła

Pamiątkowa fotografia z Zakończenia Roku Szkolnego 2016/ 2017 najmłodszych uczniów z grup wtorkowych: