Z ministrantami i młodzieżą odwiedziliśmy stolicę Polski

W pierwszym tygodniu ferii je­siennych (3-12.10.2019 r.) grupa ministrantów z naszej Misji pod opieką ks. Rafała oraz dzieci i młodzieży z Misji w Hamburgu pod opie­ką ks. Rafała Zachmielewskiego, s. Ka­tarzyny, s. Marty i p. Marleny wyruszyła do stolicy Polski – Warszawy, aby poznać jej architekturę i historię. Grupa liczyła 45 osób, a nasz cały wyjazd obfitował w bardzo ciekawe atrakcje.

Rozpoczęliśmy od Muzeum Powsta­nia Warszawskiego, aby w 80. roczni­cę wybuchu II wojny światowej poznać i poniekąd dotknąć tragedii tam­tych czasów. Poznaliśmy hi­storię miasta Warszawy, zobaczyliśmy zamek królewski w Wilanowie, Łazienki królewskie, Centrum Nauki Koper­nik oraz stadion narodowy. Nie mogło oczywiście zabraknąć aspektu duchowego – byliśmy w Świątyni Opatrzności Bożej oraz przy grobie bł. ks. Jerzego Popie­łuszki, gdzie w muzeum pozna­liśmy jego drogę do męczeństwa. Każdego dnia uczestniczyliśmy we Mszy świętej i łączyliśmy się z Maryją w modlitwie różańcowej.
Mogliśmy też być w Sejmie i zwie­dzić Pałac Prezydencki, gdzie przemiłe panie przewodniczki opowiedziały nam o szczegółach i historii tych jakże ważnych miejsc. Nie zabra­kło też aktywnego odpoczynku w parku Jump-City i ki­nie oraz kursu kaligrafii, gdzie prawdziwymi piórami, których stalówkę trzeba było maczać w atramencie, uczyliśmy się wspaniałej sztuki stawiania przepięknych liter.

Dziękujemy wszystkim, którzy przygotowali ten wyjazd, za poświęcony czas i trud. Było cudownie; już czekamy na następny wyjazd i serdecznie dziękujemy!

Uczestnik

Zdjęcia z wyjazdu pokazują więcej niż sama relacja:

IMG_1909zobacz -> krótki film…

zobacz -> krótki film2…