Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny

Msze ŚwięteWszystkich Świętych

1. listopada – Wszystkich Świętych
– Msza św. o g. 9.oo i 17.oo (Harburg)

2. listopada – Dzień Zaduszny
– Msza św. o g. 10.oo (Harburg)

Przypominam, że przez oktawę uroczystości Wszystkich Świętych – tj. do 8 listopada włącznie – za pobożne nawiedzenie cmentarza oraz odmówienie jakiejkolwiek modlitwy w intencji zmarłych, można uzyskać odpust zupełny za zmarłych.

Dzień zaduszny
Nabożeństwa na naszych cmentarzach

czas dla BogaZ okazji Uroczystości Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego – w sobotę, 2. listopada modlić się będziemy na cmentarzu Heidefriedhof o godz. 12.oo,
a na cmentarzu Fischbek o godz. 13.3o.

W niedzielę, 3. listopada zapraszam do wspólnej modlitwy na cmentarzu Neuer Friedhof przy Bremerstr. Nabożeństwo odprawimy wraz z niemiecką parafią i rozpocznie się przy kaplicy o g. 15.oo. Po zakończeniu udamy się na modlitwę w języku polskim przy pomniku Powstańców.

W Uroczystość Wszystkich Świętych – 1 listopada o g. 16.oo odbędą się na terenie byłego obozu KZ-Neuengamme – modlitwy za zmarłych i pomordowanych. Zachęcam również do pamięci i udziału w tym nabożeństwie.

Miesiąc listopad – to miesiąc naszej szczególnej pamięci o bliskich nam zmarłych, za których chcemy się modlić. Wychodząc z kościoła można zaopatrzyć się w kartki na wypominki, które należy składać po każdej Mszy św.