Wspólne kolędowanie przy stole

W niedzielę, 12 stycznia 2020 roku, już po raz siódmy parafianie z Harburga i Neugraben spotkali się na wspólnym kolędowaniu. Spotkania te stają się z wolna tradycją w rodzinie naszej parafii.
To coroczne wysławianie Wcielenia Pańskiego śpiewem polskich kolęd zapoczątkowała grupa osób, uczestników parafialnych pielgrzymek. Z powodu braku pomieszczeń, w których można by zorganizować spotkanie popielgrzymkowe, narodził się pomysł ich zorganizowania w restauracji. Przy pysznym posiłku, w rodzinnej atmosferze, z radością wspominaliśmy wspólne pielgrzymowanie i mieliśmy ochotę na więcej – na więcej spotkań, na więcej przebywania razem i tak wśród kilku osób niezależnie od siebie pojawił się ten pomysł -„ZORGANIZUJMY SPOTKANIA KOLĘDOWE.” I tak już siedem razy przy akompaniamencie gitary Pana Mariana Markiewicza wychwalaliśmy narodzenie Syna Bożego, znajdując radość w śpiewaniu i byciu razem.

Karol Taube