Triduum Paschalne – fotorelacja

Zdjęcia wykonali:
Mike Moskal
Teresa Czesnowicz