Świąteczna akcja zbierania słodyczy i środków czystości

Dar serca - Misja Harburg-Neugraben

Z ogromną radością informuję, że w wyniku świątecznej zbiórki słodyczy i środków czystości zebraliśmy 10 kartonów tychże artykułów (3 kartony środków czystości i 7 kartonów słodyczy).

Dar serca od naszej Misji wysłany został do:
Domu Matki i Dziecka im. Św. Jana Pawła II w Jasieńcu Iłżeckim Dolnym,
Domu Matki i Dziecka im. Bł. Bernardyny Jabłońskiej w Krakowie,
– Domu Matki i Dziecka w Sosnowcu,
Domu Matki i Dziecka w Opolu.

Zarówno Dyrekcje, jak i Pensjonariusze tychże Domów
przesyłają nam wszystkim
gorące podziękowania i pozdrowienia
wraz z najlepszymi życzeniami
na Nowy 2016 Rok