Studia magisterskie w Kiel pt.: “Polacy i Niemcy w Europie”

We wtorek 19.06.2018 r. o godz. 19.00 w rezydencji Konsula Generalnego RP w Hamburgu (Maria-Luisen- Str. 137) odbędzie się spotkanie promocyjne interdyscyplinarnych studiów magisterskich „Polacy i Niemcy w Europie” na uniwersytecie w Kilonii.

Kierunek studiów łączy germanistykę, polonistykę, historię, politologię oraz prawo – odpowiada wieloaspektowym zainteresowaniom w obszarze dwóch krajów sąsiednich: Polski i Niemiec. Zaproszeni są wszyscy zainteresowani tego typu studiami – młodzież, jak i ich rodzice. Gośćmi spotkania będą: prof. dr Michael Düring, dr Rebekka Wilpert oraz studenci i absolwenci.

Organizatorzy spotkania zapraszają bardzo serdecznie.