Spotkanie informacyjne nt. problemu uzależnień

W niedzielę, 6. grudnia – o godz. 18.oo,
w sali przy kościele Mariä-Himmelfahrt na Rahlstedtcie (Oldenfelderstr. 25), odbędzie się spotkanie informacyjne w języku polskim nt. problemu alkoholowego i innych uzależnień.
Będzie również możliwość zadawania pytań.

Spotkanie poprowadzi o. Dariusz Kwiatkowski, Marianin z Londynu, który w sposób szczególny przedstawi drogi rozwiązywania lub wyjścia z tego typu problemów w oparciu o program duchowy i tradycje wspólnoty trzeźwiejących alkoholików.

W imieniu organizatorów zapraszam wszystkich zainteresowanych!

zegar