Ruch Szensztacki

200px-Schoenstatt-logo.svgNasza działalność rozpoczęła się w roku 2005, a wzięła początek przy PMK Hamburg. Wówczas, za zgodą księdza Wiesława Bielaszewskiego, rozpoczęliśmy krzewienie Ruchu w Harburgu i Neugraben.
Obecnie w naszej Misji są 4 kręgi.
Dzięki Księdzu Rafałowi Wasielewskiemu w każdą drugą środę miesiąca mamy Msze św. w naszej intencji – aby przyjmujący Matkę Bożą otrzymywali wypraszane łaski.
Serdecznie zapraszamy na te Msze Św. wszystkich członków oraz wszystkich parafian, a zwłaszcza zainteresowanych.
Zachęcamy także do zakładania nowych kręgów.

Celem Ruchu Szensztackiego jest aktywne apostolstwo w dziele głoszenia nauki Chrystusa. Ruch ten ma charakter maryjny i apostolski.
Jest to międzynarodowy ruch katolicki należący do Kościoła rzymskokatolickiego. Miejscem powstania tego Ruchu jest Schönstatt – dzielnica miasta Vallendar, leżącego koło Koblencji w Niemczech.
Wówczas grupa młodych chłopców przygotowujących się do kapłaństwa pod przewodnictwem o. Jozefa Kentenicha zawarła przymierze Miłości przed obrazem Matki Bożej – w małej cmentarnej kapliczce pw. Św. Michała Archanioła (należała ona do klasztoru Augustynek z Schönstatt i w tamtym czasie stała pusta). Było to 18 października 1914 r. Prosili oni Maryję, aby uczyniła tę małą kapliczkę miejscem swojej szczególnej obecności – skąd będzie objawiała światu moc wstawienniczej potęgi.
Ojciec Jozef Kentenich wierzył mocno, że to przymierze miłości zawarte z Matką Bożą stanie się źródłem życia i błogosławieństwem dla wielu ludzi na całym świecie. I tak też się stało – dziś Ruch Szensztacki dociera coraz dalej i w przymierze miłości włączają się ludzie wszystkich kontynentów. W osobistym przymierzu oddają Matce Bożej samych siebie i całe swoje życie, bo zjednoczeni z Nią chcą stać się ludźmi żyjącymi mocą miłości Chrystusa.

Do założenia takiego kręgu potrzebnych jest od 7 do 10 osób czy rodzin, które podejmują się obowiązku przyjmowania odwiedzin Matki Bożej i przekazywania jej dalej w swoim kręgu.
Matka Boża przychodzi do naszych domów i mieszkań przynosząc nam Jezusa, aby być z nami i pomóc nam spędzić ten czas razem – na modlitwie, na rodzinnych rozmowach, i aby pomagać nam w codziennych obowiązkach.

Jako pierwszy, po zapoznaniu się z tym Ruchem, dzieła tego podjął się brazylijski Diakon John Louis Pozzobon, który w ciągu swoich 35lat apostolskiej działalności przeszedł pieszo 140 000 km.
Każdego dnia, bez względu na pogodę niósł on 11 kilogramową kapliczkę Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej do rodzin biednych i bogatych, do ludzi samotnych, do chorych i cierpiących, a także do więźniów. Modlił się z nimi i uczył ich modlić się na różańcu. Starał się i chciał być jedynie sługą – narzędziem Matki Bożej. Wszystkie wysiłki ofiarował Jej. John Louis Pozzobon był pierwszym narzędziem Maryi w służbie peregrynacji, ale nie ostatnim…

MB Szensztacka
Dziś małe pielgrzymujące kapliczki Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej przekazywane są każdego miesiąca (na kilka dni) i czekają na Ciebie.
Matka Boża udziela nam wielu łask…, m.in.:
– łaski zadomowienia – pozwala doświadczać, że jest się przez Boga kochanym;
– łaski wewnętrznej przemiany, która jest owocem nieustannej pracy nad sobą i kształtowaniem siebie według wzoru Chrystusa;
– łaski gorliwości apostolskiej – pobudzającej do stawania się świadkiem Chrystusa.

Więcej informacji o Ruchu Szensztackim na stronie internetowej www.szensztat.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *