Rocznica wyzwolenia byłego obozu KZ-Neuengamme

3 maja to uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i dzień uchwalenia Konstytucji 3 maja.

Dzień ten był szczególnie uczczony naszymi modlitwami i pamięcią na terenie byłego obozu KZ-Neuengamme, w 76. rocznicę jego wyzwolenia. Uroczystościom towarzyszył Konsul Generalny RP w Hamburgu Paweł Jaworski, który w przemówieniu odwołał się do historii tego miejsca, a także wspomniał ofiary tej wielkiej “machiny śmierci” oddając im cześć i honor.

W czasie uroczystości głos zabrał również projektant pomnika Jan de Weryha-Wysoczański, wyjaśniając jego znaczenie. Podkreślił on, że jest to całkowicie polski pomnik upamiętniający wielką ofiarę Polaków, którzy w tym miejscu stracili życie. Pomnik ten ma wzbudzać refleksję i uczyć szczególnie młodych ludzi pamięci o tych trudnych wydarzeniach.

Dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli w tych ważnych wydarzeniach.