Rekolekcje wielokpostne 2018

W dniach 18 – 21. 03. br. odbyły się w naszej Misji rekolekcje wielkopostne, które wygłosił Ksiądz Kanonik Dr Wiesław Mazurowski, wykładowca prawa kanonicznego w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie i Oficjał Sądu Biskupiego Diecezji Pelplińskiej, a także postulator generalny procesu beatyfikacyjnego męczenników z II wojny światowej.

Ojciec rekolekcjonista w czasie nauk pomagał nam w zgłębianiu tajemnic Bożych w trzech głównych tematach, które wyjaśniał z ogromną pasją i wielkim zainteresowaniem uczestników. W czasie rekolekcji odbyła się również bardzo ciekawa konferencja, którą ksiądz profesor, jako Oficjał Sądu Biskupiego, wygłosił na temat wszczęcia procesu o stwierdzenie nieważności ślubu kościelnego. Po knferencji zaiteresowani mogli osobiście podeść i zadać pytania odnośnie swoich indywidualnych sytuacji.

Można było również nabyć bardzo ciekawą, najnowszą, ostatnio wydaną książkę księdza profesora pt. “To warto wiedzieć” o prawie Kościoła w pytaniach i odpowiedziach. Traktuje ona o podstawowych prawach i obowiązkach wierzących, dotyczących codziennego życia, wzajemnych relacji i dyscypliny sakramentów. Stanowi zbiór korespondencji z czytelnikami, zamieszczany na łamach dwutygodnika “Pielgrzym”. Książka zajmuje się kolejno tematyką poszczególnych sakramentów, od chrztu do małżeństwa w aspekcie prawno-duszpasterskim. Podejmuje też problematykę związaną z kultem relikwii, prawem karnym i administracyjnym Kościoła, a także procesami o stwierdzenie nieważności małżeństwa.

W czasie rekolekcji pomagał także Ks. dr Krzysztof Ossowski, Wiceoficjał Sądu Biskupiego z Pelplina i profesor WSD, który przez cały ten czas posługiwał w konfesjonale oraz Ks. Joachim Grabisz z Lubeki, który również pomagał w spowiedzi.
Choć czas rekolekcji upłynął bardzo szybko, to nauki z nich płynące już na zawsze pozostaną w naszych sercach. Jesteśmy wdzięczni naszemu Ojcu Rekolekcjoniście za wygłoszone Słowo i kapłanom posługującym w konfesjonale oraz życzymy im obfitości Bożych łask i opieki Matki Bozej w dalszej posłudze kapłańskiej.