Odpust za zmarłych

Uzyskiwanie odpustów przez wiernych w Kościele katolickim ma wielowiekową już tradycję.
Miesiąc listopad, a zwłaszcza pierwsze jego dni stanowią okazję do uzyskania odpustu i ofiarowania go za zmarłych.

Między innymi modlitwa w wypominkach jest formą i pierwszym krokiem do uzyskania takiego odpustu,
a także wyrazem naszej wiary w zmartwychwstanie i naszej miłości i pamięci o zmarłych.

Odpust zupełny jest to darowanie człowiekowi przez Boga wszystkich kar doczesnych, należnych za grzechy odpuszczone już co do winy w sakramencie pokuty.

Kto uzyska odpust zupełny dla siebie – uniknie kar czyśćcowych.
Kto uzyska odpust zupełny za zmarłych – ratuje dusze z czyśćca.

czas dla Boga

Warunki uzyskani odpustu zupełnego:

I. Nawiedzenie kościoła lub kaplicy i odmówienie modlitw za zmarłych
(od 1 listopada od południa i przez cały Dzień Zaduszny).
Odpust można uzyskać tylko jeden raz w ciągu dnia.

II. Nawiedzenie cmentarza i odmówienie modlitw za zmarłych.
Odpust jest zupełny w dniach od 1 do 8 listopada (oktawa Uroczystości Wszystkich Świętych), natomiast w inne dni roku jest cząstkowy.

1. wykluczenie wszelkiego przywiązania do jakiegokolwiek grzechu – nawet powszedniego
(jeżeli tego brak – odpust będzie cząstkowy, a nie zupełny),
2. przystąpienie do spowiedzi świętej lub trwanie w stanie łaski uświęcającej,
3. przyjęcie Komunii świętej,
4. odmówienie modlitw: Ojcze nasz…, Wierzę w Boga…, Wieczny odpoczynek…
oraz dowolnej modlitwy w intencjach Ojca Świętego.

Więcej na temat odpustów – www.opoka.org.pl/slownik/odpust.html