Odpust w naszej Misji – Św. Jana Pawła II

22. października przypada liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II – Patrona naszej Misji. Z tej okazji, w niedzielę 20.10.2019 roku, obchodziliśmy uroczystości odpustowe, na które przybyli nasi Parafianie i goście; wśród nich Dziekan Dekanatu Pólnocnego PMK – Ksiądz Kanonik dr Jacek Bystron. Uroczystościom, na obu Mszach św., przewodniczył Ksiądz Prałat Stanisław Cieniewicz z Tczewa (Diecezja Pelplińska). Budowniczy największego kościoła w rodzinnej diecezji naszego ks. Rafała, a przy tym jego pierwszy proboszcz. To właśnie w Tczewie, w parafii pw. NMP Matki Kościoła, gdzie wówczas dziekanem i proboszczem był ks. prał. Stanisław Cieniewicz, nasz duszpasterz stawiał swoje pierwsze kapłańskie kroki i uczył się kapłaństwa.
Ksiądz Prałat wygłosił do nas Słowo Boże, w którym odniósł się do osoby św. Jana Pawła II i przybliżył nam bardzo serdecznie i ciepło swoje własne doświadczenie Boga i naszego Patrona w codziennym życiu, jego radościach i doświadczeniach.
Z całego serca dziękujemy Wszystkim za udział w tych uroczystościach, za wkład i zaangażowanie, a zwłaszcza naszemu dostojnemu Gościowi – Przewielebnemu Księdzu Prałatowi Stanisławowi.

Po Mszy św. w Neugraben odbyło się wspólne świętowanie w sali parafialnej, połączone z poczęstunkiem.

Fotorelacja: