Nowy Rok Szkolny – 2018/2019

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych nauką w naszej Szkole…

  • nowy rok szkolny rozpoczynamy 18. sierpnia 2017 roku, o g. 9.oo Mszą św.
    w kościele St. Franz-Joseph w Harburgu
    (Reeseberg 1, 21079 HH).
  • Wszelkie informacje na temat Szkoły i jej funkcjonowania znaleźć można na naszej stronie internetowej (po lewej stronie – pod zakładką: Szkoła Języka i Kultury Polskiej).
    Zapraszamy!!!

logo SJiKP kol

1. Pierwsze zajęcia dla GRUP WTORKOWYCH (do klasy drugiej włącznie) – 21. sierpnia, o g. 15.15 w sali przy kościele w Neugraben (an der Falkenbek 10).

2. Pierwsze zajęcia dla GRUP SOBOTNICH – 25. sierpnia, o g. 9.00 w Katholische Schule Harburg (Julius Ludowieg Str. 89).

Szczegółowy plan zajęć na ten rok szk. dzieci otrzymają w swoich klasach, będzie on również dostępny w czasie zajęć (na stołach w holu szkoły) i na stronie internetowej www.misja-harburg.de, pod zakładką: plan zajęć SJiKPZ uwagi na planowanie nowego roku szkolnego oraz dobo uczniów – bardzo prosimy o jak najszybsze decyzje w sprawach szkoły i zgłoszenia do poszczególnych klas (wypełniając i odsyłając formularz zgłoszeniowy dostępny przy wyjściu z kościoła).
Jest to o tyle konieczne, że musimy znać liczbę chętnych do nauki w naszej szkole, aby odpowiednio przygotować się pod względem otwarcia oddziałów klasowych i liczby personelu dydaktycznego.