Nasza sobotnia Szkoła Języka i Kultury Polskiej

Założona w styczniu 2006 roku

UWAGA! Od nowego roku szkolnego zajęcia odbywać się będą tylko w soboty – w godz. 9.oo – 12.oo w budynku Katholische Schule Harburg – »»» Julius-Ludowieg-Str. 89, 21073 HH-Harburg «««

Rodzicom zależy, by w wychowaniu ich dzieci nie zabrakło tego, co polskie. Pod tym względem ważna jest właśnie polska szkoła, religia nauczana po polsku, polskie tradycje i poprawny język. I chociaż dzieci i młodzież w domu mówią po polsku, to jedna oprócz wartości i umiejętności, które daje dom i rodzice, dla rozwoju dziecka potrzebne jest też wsparcie z zewnątrz – np. ze szkoły.
Nasza szkoła funkcjonuje w oparciu o status organizacji kościelnej, a priorytetem jest dla nas potrzeba pielęgnowania Języka polskiego, Wiary, Tradycji oraz Kultury naszej Ojczyzny.
Każdego roku do naszej szkoły uczęszcza ok 150 uczniów – dzieci i młodzieży z polskich rodzin, jak i narodowo mieszanych, a zajęcia prowadzone są sześciu grupach przez wykwalifikowany zespół nauczycieli.
W naszej szkole dzieci i młodzież uczą się poprawnie pisać i czytać w języku polskim, poznają narodowe tradycje oraz aspekty kulturowe. Nauka jest prowadzona w oparciu o tzw. program autorski, tzn. dostosowany do potrzeb, możliwości i umiejętności naszych uczniów, ale równocześnie oparty o program nauczania prowadzonych w szkołach na terenie Polski zajęć.
Młodzież i dzieci uczą się m.in. sztuki aktorskiej i polskich piosenek. Świętujemy chociażby organizując spotkania wigilijne oraz wycieczki, czy pikniki z okazji różnych świąt. Wykorzystujemy również talenty muzyczne naszych uczniów, tym samym reklamując ich zdolności. Nasi uczniowie od kilku lat biorą udziałw Olimpiadzie Języka polskiego (organizowanej przez Ambasadę Polską w Berlinie) i zajmują wysokie miejsca.
Uczniowie naszej szkoły na koniec każdego roku szkolnego otrzymują świadectwa szkolne.

ZAPRASZAMY !!!
więcej informacji pod zakładką „Szkoła”

24 sierpnia odbędzie się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w naszej Szkole Języka i Kultury Polskiej działającej przy naszej Misji. Uroczysta Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego będzie o g. 9.oo w kościele St. Franz-Joseph w Harburgu.