Matka Boża i Gromnica

„Przyjmijcie światło Chrystusa”
Z liturgii Chrztu świętego:
Podtrzymywanie tego światła powierza się wam, rodzice i chrzestni, aby wasze dziecko, oświecone przez Chrystusa, postępowało zawsze jak dziecko światłości, a trwając w wierze, mogło wyjść na spotkanie przychodzącego Pana razem z wszystkimi Święty mi w niebie.

Gromnica to duża woskowa świeca, którą zapala się w trakcie najważniejszych wydarzeń religijno-społecznych w życiu wiernego, jak np. Chrzest czy Pierwsza Komunia Święta. Gromnicę również wkłada się w ręce umierającego podczas konania, a także pali się ją po śmierci, podczas czuwania przy zmarłym, o czym wielu ludzi dzisiaj zapomina.Świece wykonane z pszczelego wosku, zwane gromnicami, są ze czcią przechowywane w każdym domu i często zapalane – wówczas, kiedy nadciągają gwałtowne burze, gradowe nawałnice, wybuchają pożary, grozi powódź, a także w chwili odchodzenia bliskich do wieczności. Są one znakiem obecności mocy Chrystusa – symbolem Światłości, w której blasku widzi się wszystko oczyma wiary.
Pamiętajmy o tym i zapalajmy częściej gromnice. Zapalajmy, kiedy robi się w naszych domach burzowo, kłótliwie, kiedy lodowaty grad niszczy uprawy wzajemnej miłości, kiedy wybuchają pożary zawiści, kiedy zagraża powódź pazerności. Niech gromnica nie będzie tylko jednym z przechowywanych w naszym domu bibelotów. Zapalajmy ją także wtedy, gdy ktoś z domowników ciężko choruje, gdy został okradziony, napadnięty, oszukany, poniżony, odrzucony, opuszczony. Przywróćmy zwłaszcza zwyczaj wkładania jej do ręki konającym.
W symbolice liturgicznej płonąca świeca oznacza Chrystusa, który powiedział o sobie: “Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia” (J 8,12). Światło gromnicy w rękach wiernych oznacza ten właśnie płomień.