Komunikat Konsulatu

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w okresie od dnia 4 lipca 2016 r. do dnia 2 sierpnia 2016 r. przywraca się tymczasowo kontrolę graniczną osób przekraczających granicę państwową z Republiką Czeską, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Litewską, Republiką Słowacką, w portach morskich i lotniczych stanowiących granicę wewnętrzną w rozumieniu kodeksu granicznego Schengen. Przypominamy o konieczności posiadania ważnego dokumentu uprawniającego do przekroczenia granicy (w wypadku podróżowania w obrębie strefy Schengen jest to dokument paszportowy bądź dowód osobisty).

Zachęcamy do zapoznania się z komunikatem na naszej stronie internetowej, a także informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej polskiej Straży Granicznej:

http://www.hamburg.msz.gov.pl/

http://www.strazgraniczna.pl/

Kontrola nie powinna wpłynąć w sposób istotny na utrudnienia w ruchu na drogach przecinających granicę państwową. Zachęcamy więc do spędzenia urlopu w Polsce. Życzę Państwu wielu słonecznych dni i udanego wypoczynku!

Z poważaniem

Marek Sorgowicki
Wicekonsul/Vizekonsul
Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Hamburgu
Generalkonsulat der Republik Polen in Hamburg