Jubileusz pani kościelnej

Dnia 13 czerwca, w czasie uroczystej Mszy świętej, w kościele St.Franz-Joseph-Kirche w Harburgu, uczciliśmy 90-te urodziny naszej pani Marii Lukaschewicz, która od ponad 20 lat pełni funkcję kościelnej w naszej wspólnocie, i która na wszystkie święta oraz uroczystości przygotowuje odpowiednie i bardzo ładne dekoracje.
Jej działalność w pięknych słowach i życzeniach docenił i podsumował nasz proboszcz, ks. Rafał Wasielewski, i przekazał Pani Marii błogosławieństwo Ojca Świętego Franciszka na jej 90-te urodziny. Od parafian natomiast, pani kościelna otrzymała kwiaty i ikonę przedstawiającą obrazy Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny, gdyż ten jej piękny jubileusz przypadł akurat w uroczystość Serca Jezusowego. Nasza pani kościelna otrzymała również owację na stojąco, po których z wielkim wzruszeniem wszystkim podziękowała i obiecała, że nadal będzie służyć w kościele Panu Bogu i na Jego chwałę, na ile jej sił wystarczy.
Dziękując za jej trud i otwarte serce, tą drogą raz jeszcze składamy pani Marii Lukaschewicz, od całej naszej Misji, najserdeczniejsze życzenia obfitości łask od Boga i opieki Matki Najświętszej.

Anna i Richard Alaschewski