Jubileusz 10-lecia święceń naszego ks. Rafała

Własnego kapłaństwa się boję,
własnego kapłaństwa się lękam
i przed kapłaństwem w proch padam,
i przed kapłaństwem klękam
W lipcowy poranek mych święceń
dla innych szary zapewne
jakaś moc przeogromna
z nagła poczęła się we mnie
Jadę z innymi tramwajem
biegnę z innymi ulicą
nadziwić się nie mogę
swej duszy tajemnicą

ks. Jan Twardowski

“Kapłaństwo to miłość Serca Jezusowego”
powiedział św. Jan Maria Vianney, patron proboszczów.

Formację w pelplińskim seminarium rozpoczęli 1 października 2002 r. Święcenia kapłańskie przyjęli z rąk Pierwszego Biskupa Peplińskiego, prof. dr. hab. Jana Bernarda Szlagi, dnia 1 czerwca 2008 r. Teraz po dziesięciu latach swojej posługi kapłańskiej dziękowali Panu Bogu za dar kapłaństwa. Wśród nich nasz duszpasterz – ks. Rafał Wasielewski.

ks. Rafał Wasielewski

My również, w niedzielę 10 czerwca w kościele w Harburgu uroczyście świętowaliśmy jubileusz 10-lecia święceń kapłańskich naszego duszpasterza. Tego dnia, w szczególny sposób towarzyszyło nam przy ołtarzu zawołanie z prymicyjnego obrazka ks. Rafała, zaczerpnięte z Księgi Mądrości: Oby mi Bóg dał słowo odpowiednie do myśli i myślenie godne tego, co mi dano (Mdr 7,15).
Uroczysta Msza święta była skromna, ale jak zawsze piękna, bo nic nie przysłoniło tej najważniejszej tajemnicy, a więc Chrystusa obecnego na Ołtarzu i Jego ofiary, w której wszyscy uczestniczyliśmy. Licznie zebrani wspólnie dziękowaliśmy Bogu za dar Jego kapłaństwa i prosiliśmy, aby w swej dobroci obdarzał naszego księdza Rafała potrzebnymi łaskami i darami Ducha Świętego, a Matka Najświętsza miała Go zawsze w swojej opiece. A więc dokładnie o to, o co on modli się każdego dnia dla nas, swoich parafian.
Przed błogosławieństwieństwem, nie zabrakło oczywiście serdecznych życzeń od całej Misji, które wyraziła pani Maria Lukaschewicz. Modlitwę “Ave Maria” dla czcigodnego Jubilata zaśpiewał pan Karol Orlowski, były kwiaty, prezent i było dużo wzruszeń, bo przecież ks. Rafał jako nasz proboszcz jest z nami już czwarty rok (a więc prawie połowę swego Kapłaństwa), za co również Panu Bogu dziękujemy.
Tego dnia, nasz ks. Rafał sprawił wielką niespodziankę też i dla pani Marii, naszej wieloletniej kościelnej, która bardzo wzruszona także otrzymała prezent i życzenia z okazji swoich 87. urodzin.

ks. Rafał Wasielewski

ks. Rafał Wasielewski

ks. Rafał Wasielewski

Dodam tutaj, że z relacji naszego Duszpasterza wiemy, iż główne uroczystości Jego jubileuszu odbyły się 4 czerwca br. w Polsce – w Białogórze, gdzie wspólną Mszę świętą jubileuszową ks. Rafał WASIELEWSKI sprawował wraz z kapłanami ze swego rocznika święceń. Byli to: ks. Marek BOGUSZ, ks. Wojciech JOHN, ks. Damian KAJFASZ, ks. Radosław KARCZEWSKI, ks. Jacek KARWASZ, ks. Łukasz KĄTNY, ks. Robert KIERBIC (wikariusz PMK w Hamburgu), ks. Bartosz KLEIST, ks. Arkadiusz LIBERSKI (były wikariusz PMK w Hamburgu), ks. Andrzej MEGGER, ks. Tomasz SYLDATK, ks. Dawid SZCZEBLEWSKI, ks. Daniel SZCZEPAŃCZYK, ks. Krzysztof WILKOWSKI, ks. Kazimierz WYSOCKI i ks. Jerzy ZGODA. Jubilatom towarzyszyli: ks. prof. Wincenty PYTLIK z WSD Pelplin, który jest opiekunem rocznika ich święceń i który przewodniczył liturgii jubileuszu oraz ks. kan. Tomasz JUCHNIEWICZ (wicedziekan i proboszcz parafii w Białogórze), który z okazji jubileuszu święceń wygłosił okolicznościowe Słowo Boże, także licznie zebrani parafianie. Wszyscy Jubilaci otrzymali immienne błogosławieństwa samego Ojca Świętego FRANCISZKA oraz odczytany został list od Księdza Biskupa Wiesława MERINGA, który przyjmował ich do seminarium i był ich pierwszym rektorem.

Jesteśmy wszyscy wdzięczni Bogu Ojcu za dar Jego kapłaństwa, że posyła nam tych, którzy karmią nas Słowem Bożym i Ciałem Chrystusa i otaczamy ich wszystkich nieustanną modlitwą.

Parafianie