Informacja dla przedsiębiorców

Kancelaria GRAU RECHTSANWÄLTE LLP zaprasza zainteresowanych na bezpłatne seminarium w języku polskim, pt.: „Monitorowanie i windykacja należności na rynku niemieckim”.

Podczas spotkania poruszone zostaną następujące tematy:

– Istota windykacji należności na rynku niemieckim
– Windykacja polubowna
– Outsourcing wierzytelności
– Szczególne aspekty postępowania w wybranych branżach.

Spotkanie odbędzie się w czwartek 10 marca 2016 roku w godzinach 16.00 – 19.00
w rezydencji Konsula Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej
przy Maria-Louisen Str.137 w Hamburgu.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w w/w seminarium proszone są o potwierdzenie przybycia do dnia 09.03.2016 r. telefonicznie pod numerem +49 40 – 180 364 020,
fax: +49 (0)40 – 180 364 022
lub poprzez e-mail: malgorzata.malysa@graulaw.eu