I Komunia Święta

Drodzy Rodzice dzieci I-komunijnych,
w obecnym roku wszyscy zostaliśmy postawieni w sytuacji, której się nikt nie spodziewał. Zarówno wszelkie uroczystości jak i wszelkie przygotowania do nich zostały bardzo ograniczone albo w ogóle ich nie było. Dotyczy to również tegorocznej uroczystości I Komunii Świętej w naszej Misji. Wiele kwestii nadal pozostaje otwartych i nie na wszystko umiemy jeszcze odpowiedzieć.
Wychodząc jednak naprzeciw duchowym potrzebom niektórych spośród Was, postanowiłem dać Wam następujący wybór: Dla tych spośród Was, którzy zdecydują, aby uroczystość I Komunii Świętej Waszego dziecka odbyła się za rok – data uroczystości zostanie podana mniej więcej w styczniu.
Tym zaś, którzy pragną, aby ich dziecko przystąpiło jeszcze w tym roku po raz pierwszy do Komunii świętej, wyznaczam termin 19 lub 20 września br. Jest to uzależnione od ilości chętnych: Z przyczyn oczywistych, jeżeli będzie to tylko kilkoro dzieci – będzie to niedziela, 20 września. Jeżeli natomiast będzie to większa grupa, wówczas będzie to oddzielna uroczystość, która odbędzie się w sobotę, 19 września. Trzeba jednak pamiętać, iż nie możemy przewidzieć, jakie będą warunki sprawowania czynności liturgicznych w kościołach Hamburga. Jeżeli zatem będzie taka możliwość, przygotowanie tejże uroczystości będzie związane w dużej mierze z Waszą indywidualną pracą z dzieckiem. Nie mamy też pewności, czy do tego czasu zdobędziemy alby, natomiast próby przed samą uroczystością odbywać się będą (ze względu na różne terminy wakacji w poszczególnych landach) w sposób bardzo intensywny, tzn. nawet codziennie.
Proszę Was zatem, Drodzy Rodzice, abyście po dokładnym i rzetelnym rozważeniu tej sprawy swoje decyzje zadeklarowali do końca czerwca pani Irenie Sitek, która jest odpowiedzialna za przygotowanie zarówno dzieci jak i uroczystości I Komunii Świętej w naszej Misji.
Ks. Rafał