Duszpasterze

 

Kpl. Rafał Wasielewski

Ks. Rafał Wasielewski, mgr lic. teol.
kapłan diecezji pelplińskiej,
– formację kapłańską i teologiczną uzyskał
w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie,
– święcenia kapłańskie przyjął 01.06.2008 roku
w Bazylice katedralnej w Pelplinie,
– posługę duszpasterską pełni od 1 października 2014 roku.

 

Kapłani wcześniej pracujący w naszej Misji:

 

ks_bielaszewski

Ks. Kan. Wiesław Bielaszewski, mgr teol., mgr filoz.
kapłan archidiecezji lubelskiej,
– formację kapłańską i teologiczną uzyskał
w Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Lublinie,
– święcenia kapłańskie przyjął 16 czerwca 1968 roku
w Archikatedrze Lubelskiej,
– 15 września 1987 roku został pierwszym proboszczem naszej Misji,
– pracował do czasu przejścia na emeryturę w roku 2009.

 

 

ks. M. KolanowskiKs. Kan. Maciej Kolanowski, mgr lic. teol.
kapłan diecezji toruńskiej,
– formację kapłańską i teologiczną uzyskał
w Wyższym Seminarium Duchownym w Toruniu,
– święcenia kapłańskie przyjął 13 czerwca 1998 roku
w Bazylice katedralnej w Toruniu,
– obowiązki proboszcza sprawował w latach 2009 – 2014.