Demencja – darmowe szkolenie po polsku

Informacja dla zainteresowanych: w sobotę – 4 lipca 2020 r., w godzinach 10:oo-19:oo w Matthias-Claudius-Heim (Walther-Mahlau-Stieg 8, 22041 Hamburg) odbędzie się ponownie specjalne szkolenie w języku polskim dotyczące szerokiej problematyki związanej z chorobą demencji.

zegar

Zmierzyć się z demencją i się jej nauczyć, oznacza utracić przed nią lęk!
Kurs ten jest bezpłatny i skierowany do wszystkich, którzy mają kontakt z ludźmi chorymi na demencję (rodzina, opiekunowie, sąsiedzi itp.), chcą poznać bliżej problematykę tej choroby i nauczyć się prawidłowego postępowania z chorymi. Pozwala to w znacznym stopniu wyeliminować stres potęgujący dodatkowo zaburzenia funkcjonalne i emocjonalne zarówno u chorych, jak i u ludzi z ich otoczenia!

Kurs zakończy się wydaniem certyfikatów.

Prosimy o wcześniejsze zgłoszenia:
Hamburger Angehörigenschule im Diakonischen Werk
Gabriele Schröder/ Frau Schlögl (zgłoszenia po niemiecku)
Königstraße 54, 22767 Hamburg
Tel. 040/ 30 620-436; email: info@hamburgerangehoerigenschule.de

Zgłoszenia po polsku:
Referentka: Maria Gniewkowska – Tel. 040 / 735 905 70