…czy modlisz się za zmarłych ?

Czy masz czas… aby choć przez chwilę pomyśleć:
– o życiu…
– o przemijaniu…
– o bliskich zmarłych ???

Życie ludzkie często wygląda tak:

Czy masz czas 1

Czy masz czas 2

Czy masz czas 3

Czy masz czas 4

Czy masz czas 5

Módlmy się za naszych zmarłych i polecajmy ich Bożemu Miłosierdziu…
abyśmy spotkali się z nimi w Królestwie Bożym.